It-Tieni Ħadd tal-Avvent: ‘Iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu’

Posted by in Featured Post | 0 comments

Att ta’ Preżenza Mulej Ġesu, inroddulek ħajr tal-Kelma tiegħek li inti għoġbok tagħnina biha, sabiex tkun hi l-gwida ta’ ħajjitna. Nitolbuk sabiex permezz ta’ dan il-mument ta’ talb tmiss il-qalb ta’ kull wieħed minna, skont il-bżonn tal-istess qalb tagħna.  Nitolbuk sabiex tibagħtilna l-Ispirtu tiegħek sabiex mhux biss nifhmu u niftakru l-Kelma tiegħek imma sabiex ngħixu u nkunu xhieda tal-istess Kelma.   Evanġelju – Mk 1:1-8...

Read More

In Paris with Les Parisiens

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

During my intermediate year, I had the opportunity to do a pastoral experience in the French capital Paris. My experience was in a parish in proximity of the Notre Dame Cathedral in a parish dedicated to Saint Germain des Prés. This is a parish full of activity seeing the participation of many families, adults, youths, children and elderly people in everyday parish life. In this parish I had the opportunity to meet with people coming from...

Read More

Fuq l-eżempju ta’ Marija

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Kienu r-rgħajja l-ewwel li waslu, sabu u raw dak li kien tħabbrilhom mill-anġli: lil Marija, Ġużeppi u liċ-ċkejken Ġesù. Kienu dawn in-nies sempliċi u fqar, li iżda kienu lesti li jilqgħu dak li bagħat jgħidilhom il-Mulej permezz tal-anġli u mill-ewwel telqu sabiex jaraw lil dak li kien ġie mħabbar lilhom, kienu bnedmin disponibli li jisimgħu u jitilqu mill-ewwel u ma ħallew xejn ifixkilhom jew iżommhom milli jaqbdu t-triq lejn l-għar. Jaslu...

Read More

X’Għandi Nagħmel?

Posted by in The Seminary's Blog | 0 comments

Ġieli staqsejt lilek innifsek jekk Alla jixtieqx xi ħaġa speċjali mingħandek? Ġieli ħassejt xewqa ġewwa fik li bħal donnu tixtieq li ħajtek toffriha għas-servizz tal-oħrajn? Ġieli staqsejt: “X’għandi nagħmel?” Jekk iva, qegħdin nistednuk b’mod speċjali sabiex tiġi għal dan il-live-in li ser isir bejn it-18 u d-19 ta’ Marzu. Nistednuk sabiex tiġi tara, tistaqsi, tisma’, u fuq kollox, tagħmel din l-esperjenza ta’ jumejn magħna s-seminaristi. Min...

Read More