Is-Seba’ Ħadd tal-Għid

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

“Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha.” Ġesu Kristu, rxuxtat, rebbieħ fuq il-mewt u t-tama tagħna għall-ħajja ta’ dejjem; Kristu li f’wiċċ it-tbatija, minkejja dak kollu li kien għaddej minnu, ma waqax għat-tentazzjoni li jmur kontra dak li kellu jagħmel, issa qiegħed jgħidilna biex il-messaġġ tiegħu ta’ mħabba nwassluh lil kulħadd. Hu, ir-rebbieħ fuq kollox, dak li jafna personalment, qiegħed jafdalna din il-missjoni tant importanti....

Read More

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Bl-ingliż ngħidu ‘Actions speak louder than words’ u r-risposta li Ġesù ta lil Ġwanni kienet eżattament din. Ġwanni, minkejja li kien dak li pprepara t-triq għall-Mulej u ressaq persuni biex jitgħammdu u jitħejjew għall-wasla tal-Messija, qisu kien għadu ma fhemx eżatt x’tip ta’ Messija Ġesù kellu jkun. Il-ħajja li Ġesù kien qiegħed jgħix u l-mod ta’ kif kien qiegħed iwassal t-tagħlim tiegħu kien qisu għadu ma ħalliex il-marka neċessarja biex...

Read More

In good company

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

I have been a part of the seminary community for six years now, and sometimes I just wonder what’s the point of such a life when in my role as a diocesan priest I would probably be living on my own.  Do I get anything out of this? Sometimes we work hard to try to create an environment where people are able to live together, where they are able to hold good relationships, but really, is it worth anything? Can’t we just all live our own...

Read More

Iċċelebrajna l-vokazzjoni ta’ xulxin!

Posted by in The Seminary's Blog | 0 comments

Kemm hu sabiħ meta taqsam l-esperjenza tiegħek mal-oħrajn! Dan il-qsim ta’ esperjenzi kien fiċ-ċentru ta’ attività vokazzjonali li saret nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Mejju ġewwa Buġibba. Numru sabiħ minna s-seminaristi ngħaqadna ma’ diversi studenti reliġjużi, kemm patrijiet u kif ukoll sorijiet, u flimkien iċċelebrajna quddiesa, kellna mument ta’ adorazzjoni, u għamilna outreach fit-toroq ta’ Buġibba. L-għan ta’ dan l-outreach kien li noħorġu...

Read More