No excuse not to pray!

Posted by in Reading City | 0 comments

No excuses not to pray! There is no prayer like the prayer of the Church. That thick black book which priests often have in their hands as they walk up and down the sacristy is enough to send shivers down ones’ spine! When I was a little altarboy I used to wonder why these old priests never manage to finish reading this unappealing book – which had no pictures! Although I have struggled with the breviary for the first 4 years of...

Read More

Faqar li jagħtina ħelsien

Posted by in Prayer Resources | 0 comments

Mela x’inhu dan il‑faqar li bih Ġesù jeħlisna u jagħmilna għonja? Hu sewwa sew il‑mod tiegħu ta’ kif iħobbna, ta’ kif isir proxxmu tagħna bħas‑Samaritan it‑Tajjeb li jersaq lejn dak ir‑raġel li ħallew għal mejjet fuq il‑ġenb tat‑triq (ara Lq 10:25ss). Dak li jagħtina l‑veru ħelsien, il‑vera salvazzjoni u l‑veru ferħ hu l‑imħabba tiegħu kollha ħniena u ħlewwa, dejjem lesta li taqsam mal‑oħrajn. Il‑faqar ta’ Kristu li bih nistagħnew hu sewwa sew...

Read More

An absurd gift

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Few things were as countercultural as The First Modern Pope’s bold statement in 1967. Then, amid the sexual revolution that was gaining momentum across the western world, Paul VI reaffirmed the practice of priestly celibacy in his encyclical letter On Priestly Celibacy. Needless to say, the instruction met strong opposition from all camps. Despite frequent calls for revision of this stance, the Church’s position remains unequivocal: prior to...

Read More

E-Spark Ottubru 2014

Posted by in Featured Post, Lectio Divina, Vocational Articles | 0 comments

L-Espark tax-xahar ta’ Ottubru ħareġ, u tista’ issibu hawn: E-Spark Ottubru 2014.Fih feature interessanti fuq Oscar Romero, Isqof missjunarju li ta ħajtu għan-nies tiegħu kif ukoll xi websites li tista’ ssib utli. Ta’min ngħidu wkoll li bħalissa, fuq facebook hemm il-paġna uffiċċjali taċ-Ċentru Vokazzjonijiet Djoċesani. Meta tagħmlu “Like” tibdew tkunu aġġornati bl-attivitajiet li jkunu għaddejjin fiċ-Ċentru...

Read More

E-Spark Settembru 2014

Posted by in Featured Post, Vocational Articles | 0 comments

Issa għal ħafna snin, iċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju ilu joħroġ l-Ispark kull xhar b’diversi artikli interessanti b’tema vokazzjonali. Dan l-aħħar qiegħed jintbagħat f’forma elettronika u tista’ ssibha hawnekk: Espark Settembru Matul il-ħarġiet li jmiss ser ikollna artikli minn diversi saċerdoti djoċesani u li jistgħu ikunu ta’ għajnuna għaż-żgħażagħ li qed jiddixxernu s-sejħa tagħhom. Jekk ma...

Read More