Diġa għaddew ħmistax!!

Posted by in The Seminary's Blog | 0 comments

Diġa għaddew ħmistax!! Hekk bdejt ngħid miegħi innifsi filwaqt li naħseb minn dak kollu li għaddejt dawn l-aħħar ġimgħatejn. L-għada tad-9 ta’ Novembru, ħsibt li qed noħlom ħolma, iżda ma kinetx. Il-parruċċani, sħabi fost oħrajn, iħarsu lejja u jitbissmu x’ħin jarawni liebes ftit differenti, imma kont u għadni nħossni li bqajt l-istess persuna. Għalkemm bqajt bil-karrattru tiegħi, nemmen li l-Mulej qed jaħdem permezz tal-faqar tiegħi. Fija...

Read More

Authentic poverty

Posted by in Featured Post | 0 comments

In this second of a series of reflections from the Pope’s Message for Lent 2014, we shall be focusing on the mystery of God – made – Man. For in the act of incarnation, God gave us the example par excellence of authentic poverty. You can read the same reflection in Maltese here. Christ’s grace First of all, it shows us how God works. He does not reveal himself cloaked in worldly power and wealth but rather in weakness and...

Read More

Faqar awtentiku

Posted by in Prayer Resources | 0 comments

F’ din it-tieni minn sensiela ta’ ħsibijiet għar-Randan, ispirati mill-Messaġġ tal-Papa għal dan iż-żmien, niffukaw fuq il-misteru ta’ Alla – li – sar – bniedem. Tassew, l-inkarnazzjoni hija l-eżempju per eċċellenza tal-faqar veru. Qabel xejn jgħidulna liema hu l‑istil ta’ Alla. Alla ma jinqediex bil‑mezzi tal‑qawwa u tal‑għana tad‑dinja biex juri ruħu, imma b’dawk tad‑dgħufija u tal‑faqar: “Għad li kien...

Read More

A path of conversion

Posted by in Featured Post, Prayer Resources | 0 comments

During this year’s Lenten season, as a community we shall be reflecting on the Pope’s Lenten message, “…He became poor, so that by his poverty you might become rich” (2 Cor 8:9). We invite you to join us as we embark on this “path of conversion”. A Maltese version of the text is also available here. Dear Brothers and Sisters, As Lent draws near, I would like to offer some helpful thoughts on our path of conversion...

Read More

Mixja ta’ konverżjoni

Posted by in Prayer Resources | 0 comments

Għal matul ir-Randan ta’ din is-sena, bħala komunità se nkunu qegħdin nirriflettu fuq il-messaġġtal-Papa għar-Randan, “…ftaqar minħabba fikom, sabiex intom tistagħnu permezz tal‑faqar tiegħu” (2 Kor 8:9). Nistiednukom sabiex tissieħbu magħna f’din “il-mixja ta’ konverżjoni”. Għeżież ħuti, fl‑okkażjoni tar‑Randan, qed noffrilkom xi riflessjonijiet, biex jistgħu jservu ta’ għajnuna fil‑mixja personali u...

Read More