Missier Twajjeb

Posted by in Featured Post, Lectio Divina, Newspapers Article, Vocational Articles | 0 comments

Issa li kważi ser jagħlaq sentejn fil-ħidma tiegħu, nistgħu nsejħu lil Papa Franġisku Missier Twajjeb! U forsi hawn min jistaqsi: x’jagħmlu hekk? Franġisku min-natural tiegħu jħobb ikun qalb in-nies: qalb l-ulied tal-Missier li l-istess Missier fdalu f’idejh. Jidħaq ma’ min jidħaq, jibki ma’ min jibki, jagħti kelma ta’ inkoraġġiment lil dawk li jesperjenzaw qtigħ il-qalb, tgħanniqa mill-qalb lill-marid, taptipa lill-batut: dan hu Papa Franġisku...

Read More

Calendar… but not only !

Posted by in Featured Post, Lectio Divina, Prayer Guidelines, Prayer Resources, Upcoming Events | 0 comments

Christmas lights, decorations, staff parties, Christmas carols, delicious food…. How easy it is for one to only tick the to-do list of external, artificial things in preparation for Christmas and forget what the time of Advent really is. “Advent is a journey towards Bethlehem. May we let ourselves be drawn by the light of God made man” (tweet of Pope Francis on 21/12/13). Advent is not Christmas, thus to borrow from this...

Read More

Ħames żgħażagħ itennu “Hawn Jien”

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Marzu ħames seminaristi għamlu l-ewwel pass uffiċċjali fil-mixja tagħhom ta’ formazzjoni lejn is-saċerdozju fiċ-ċerimonja tal-Kandidatura. Fil-Bibbja naraw kif Alla jsejjaħ diversi persuni b’isimhom biex jafdalhom missjoni f’idejhom. Ħafna drabi, wara li jkunu ħasbuha sew, narawhom iwieġbu għas-sejħa li jkun għamlilhom il-Mulej bil-kelmiet “Hawn Jien”. Fit-tweġiba għas-sejħa tiegħu, is-seminarista ukoll jasal...

Read More