Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid

Posted by in Featured Post, The Seminary's blog | 0 comments

Min hu dan ir-Ragħaj? Xi snin ilu ltaqajt ma’ ragħaj li kellu merħla nagħaġ mhux ħażin u aħna u nitkellmu nnutajt il-mod kif hu jagħraf kull nagħġa li għandu. Minkejja li jidhru l-istess, kollha jafhom b’isimhom, u meta jsejħilhom bis-sejħa partikolari tiegħu tarahom ġejjin. L-aktar ħaġa li kienet interessanti hi li dan kellu nagħġa u kellha żewġt iħrief u meta jgħidilha biex tmur għal frieħ din tmur għalihom u ġġibhom magħha. Fir-realtà min hu...

Read More

Vox Pop: Il-Qassis Min Hu?

Posted by in Featured Post, The Seminary's blog | 0 comments

Jekk ikollna nagħmlu vox pop ta’ malajr fit-toroq jew il-pjazez Maltin dwar il-mistoqsija: “il-qassis min hu?” jista’ jkun hemm min isemmi xi karattru li jidher fid-drama Maltija… karattru kemmxejn komiku jdur bir-rota, jiekol minn familja għal oħra. Jew inkella xi karattru ta’ saċerdot kemmxejn żagħżugħ li jqanqal kurżità fost in-nies, lest li jifhem u jagħti parrir. Jew inkella qassis anzjan ta’ fama qaddisa. Jista jkun hemm min jgħidlek,...

Read More

Contact Us