Li kieku Ġesù kellu jiġi għaċ-CHOGM

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 2 comments

Immaġina li għaċ-CHOGM, barra r-Reġina Eliżabetta tal-Ingilterra, jattendi wkoll Kristu Re. Kieku kellu jiġi, żgur li kien jattendi għal-laqgħat mal-mexxejja l-oħra u jagħti sehmu fid-diskussjoni. Imma ibqa’ ċert li kien ibiddel xi ftit affarijiet minn dak li hu pjanat għall-oħrajn. Pereżempju, żgur li ma kienx ser joqgħod mal-oħrajn f’xi lukanda lussuża jew f’wieħed mill-palazzi presidenzjali. X’aktarx kien joqgħod id-Dar tal-Providenza, jew...

Read More

True Freedom

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Being an individual, alone, man has this drive of going outside of himself in search of something beyond him, something that transcends him, to which he can be in relation. This is an inherent drive to man, and it results in the expression of his freedom. Yet it may also lead to schizophrenic flights because of wrong choices. Some choose objects like money, sex and drugs. In the eyes of the world, these have true freedom as they seem to possess...

Read More

Għaliex?

Posted by in Featured Post, Lectio Divina, Newspapers Article, Vocational Articles | 0 comments

Tiftaħ it-televixin jew il-gazzetta u tara jew taqra dwar qtil ’l hawn u gwerer ’l hemm, serq, sfruttar ta’ persuni, kriminalità u iktar. Iċempillek xi ħadd tal-familja jew tiltaqa’ ma’ xi ħadd li tafu u jirrakkuntalek fuq xi marda jew biċċa inkwiet oħra fil-familja. Tmur ix-xogħol u xi ħadd minn sħabek jiftaħ qalbu miegħek li għandu l-problemi mal-mara jew mar-raġel, jew forsi inkwetat bit-tfal minħabba xi vizzju jew relazzjoni li qiegħda...

Read More

F’lejl ta’ xitwa ġewwa Betlem

Posted by in Featured Post, Lectio Divina, Prayer Guidelines, Prayer Resources | 0 comments

“F’lejl ta’ xitwa ġewwa Betlem…” Le! Mhux iżjed f’Betlehem… jew tal-anqas mhux f’Betlehem biss. M’għadux jitwieled F’Betlehem biss. Fil-Milied ma nfakkrux twelidu hemm biss. Dak kien elfejn sena ilu, avveniment tal-passat, parti minn żminijiet oħra… jew għadu żmienu? Ma nafx eżatt. Għax niġi bejn ħaltejn. Inħares fit-twieqi, fil-vetrini, fil-knejjes u fid-djar, u nilmaħ il-presepji u l-bambini mixgħulin, b’ilbies u b’dehriet...

Read More