Jiena Nahfirlek

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Illum fis-Seminarju tal-Arcisqof bejn id-9:00 p.m. u l-11:00 p.m. se jsir servizz penitenzjali miftuħ għal kulħadd, immirat partikolarment għaż-żgħażagħ li fih se jkun hemm il-possibiltà tal-Qrar minn diversi saċerdoti. Dan is-servizz penitenzjali, bl-isem ta’ ‘Jiena Naħfirlek’, se jinkludi l-kontribut tal-Y4J Band. Wara, jibda pellegrinaġġ fit-toroq tar-Rabat u l-Imdina b’kurċifiss impitter apposta għall-okkażjoni mill-artist u seminarista...

Read More

Three Seminarians to be instituted in the Acolyte Ministry

Posted by in The Seminary's Blog | 0 comments

Archbishop Charles J. Scicluna will be instituting three seminarians in the Acolyte Ministry during a celebration at the parish church of Saint Philip of Agira, Ħaż-Żebbuġ, on Friday 13th November 2015. Mass starts at 6:30 p.m. The three seminarians are Sinclair Bugeja from the Parish of the Holy Family, Iklin, Ryan Lee Pace from the Parish of Our Lady of Mount Carmel, Gżira, and Mark Spiteri from the Parish of Saint Philip of Agira,...

Read More

Seven to be Ordained Deacons

Posted by in The Seminary's Blog | 1 comment

On Friday 30th October 2015, six seminarians and a Conventual Franciscan friar are going to be ordained deacons by Archbishop Charles J. Scicluna, during a celebration of Mass starting at 6:30pm, at St Sebastian’s Parish Church, Ħal Qormi. The following will be ordained deacons: Allister Marija Aquilina OFM Conv.; Sergio Fenech and Mark Mallia Pawley from St Sebastian’s Parish Church, Ħal Qormi; Claude Mifsud, from the Parish of the Assumption...

Read More

“You do not know what you are asking!”

Posted by in Featured Post, Lectio Divina, Vocational Articles | 0 comments

  “You do not know what you are asking” (Mk 10,38). It is with these words that Mgr. Charles Scicluna started his homily last Sunday in a Mass he celebrated with our community, family members and some thirty Minor Seminary students and their parents, during which six seminarians that will be ordained deacons on 30 October made their promise of celibacy. To bring out the profound meaning of celibacy the Archbishop borrows the words from the...

Read More

Pass ieħor lejn is-Saċerdozju!

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Mejju 2014, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. ta l-Ministeru tal-Lettorat lil ħames seminaristi, waqt Quddiesa fil-Knisja Arċipretali ta’ Marija Bambina, in-Naxxar. Meta Alla ħalaq il‑bniedem, sa mill‑bidu nett huwa xtaq li jidħol f’komunikazzjoni miegħu u jurih l‑imħabba kbira li għandu għalih. Dan kollu deher b’mod qawwi meta Alla bagħat lil Ibnu Ġesù fid‑dinja, biex iwassal lill‑bniedem l‑Aħbar it‑Tajba li permezz tagħha...

Read More