Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Mill-Mewt għall-Ħajja Matul dawn l-aħħar Ħdud tar-Randan, l-enfasi fl-Evanġelji kienet fuq is-sagrament tal-Magħmudija – dak is-sagrament li jwellidna mill-ġdid u jagħmilna wlied Alla. Għalkemm ma jissemiex direttament fl-Evanġelju, is-simboli li juża San Ġwann jippuntaw lejn dan is-sagrament li rċevejna meta konna żgħar u li għandna ngħixuh tul ħajjitna kollha. Wieħed jista’ jinnota li l-qari tal-lum huwa marbut ħafna mal-mewt....

Read More

Lura l-Università

Posted by in Featured Post, Lectio Divina, Vocational Articles | 0 comments

Wara li konna diġa lestejna l-kors tagħna ġewwa l-universita` u kellna wkoll ix-xogħol tagħna, il-Mulej sejħilna biex nimxu warajĦ għal din il-mixja ta’ formazzjoni ġewwa s-Seminarju. Din il-mixja talbet minna li nieqfu mix-xogħol li kellna u nerġgħu nibdew kors ieħor ġewwa l-universta`. Il-kors  li għandna kif bdejna huwa totalment differenti minn dak li konna għamilna qabel. Aħna konna segwejna korsijiet b’temi xjentifiċi, filwaqt...

Read More