“La Tibżgħux” (Mt 10:26-33)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

L-Evanġelju ta’ din il-ġimgħa huwa parti ċkejkna minn diskors sħiħ ta’ Ġesù, li matulu jagħżel lit-Tnax, jibgħathom għall-missjoni tagħhom, u anke jwissihom dwar il-persekuzzjonijiet li kienu ser jiltaqgħu magħhom tul il-vjaġġ. Tajjeb li wieħed jiftakar li l-Evanġelju skont San Mattew inkiteb għal udjenza li kienet Lhudija u li kkonvertiet għall-Kristjaneżmu. F’dak iż-żmien, jiġifieri qrib is-sena 85 w. K., dik il-komunità kienet għaddejja minn...

Read More

Il-ġarra vojta (Ġw 4, 5-42)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Il-bir ta’ Ġakobb hu diġà mit-Testment il-Qadim il-bir tal-għaqda: kien fejn il-bir, per eżempju, li Ġakobb iltaqa’ mal-mara futura tiegħu Rakel, kif naqraw fil-ktieb tal-Ġenesi, kapitlu 29. Barra minn hekk, għas-Samaritani li jġibu l-ilma mill-bir kienet għalihom bżonn imma wkoll u attività soċjali. F’din is-silta naraw ukoll l-antagoniżmu tal-Lhud lejn is-Samaritani, għax tal-aħħar marru ‘l bogħod minn Alla. Fil-kuntest ta’ din il-laqgħa bejn...

Read More

Esperjenza mal-abbatini ġewwa l-Vatikan

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Dan is-sajf l-animaturi tas-Seminarju talbuni sabiex, barra li nservi fil-Parroċċa ta’ Wied il-Għajn, inkun ukoll wieħed minn dawk li jmexxu wieħed mill-gruppi tal-abbatini li jitilgħu jagħtu servizz liturġiku ġewwa l-Vatikan. L-iskop li seminarista jakkumpanja dawn il-gruppi huwa wieħed vokazzjonali, bit-tama li frott il-preżenza ċkejkna tagħna l-abbatini jitħajru jikkunsidraw is-sejħa saċerdotali. Għalija nista’ ngħid li kienet esperjenza...

Read More

“Ħabib, irrid inservik!”

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

F’April li għadda, filwaqt li ħafna kienu maħsuda bin-nar li ħakem lill-Katidral ta’ Notre Dame ġewwa Pariġi, ħafna wkoll tkellmu dwar Fr Jean-Marc Fournier, is-saċerdot stazzjonat mal-pumpiera tat-tifi tan-nar, li daħal ġewwa l-Katidral sabiex, fost l-oħrajn, isalva l-Ewkaristija. Fr Fournier tkellem hekk dwar dak li ġara: “…tifhem li hija tassew kiefra tara lil xi ħadd li tħobb jinqered fin-nirien. Aħna l-pumpiera spiss naraw vittmi...

Read More

Il-Ħames Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Waħda u tajba! – Mt 5, 13-16 “Il-ħajja hi ta’ darba, imma jekk tgħixha tajjeb, darba għandha tkun biżżejjed.” Dan huwa l-eqreb li stajt nasal fit-traduzzjoni għall-Malti ta’ dak li qal il-komiku u kantant Amerikan, Joe E. Lewis. Fl-Evanġelu ta’ din il-ġimgħa, li jkompli ma’ dak li qrajna l-ġimgħa l-oħra, insibu lil Ġesù jitkellem dwar li nkunu “melħ” u dwar kemm l-affarijiet li aħna ngħidu u...

Read More