Il-ġarra vojta (Ġw 4, 5-42)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Il-bir ta’ Ġakobb hu diġà mit-Testment il-Qadim il-bir tal-għaqda: kien fejn il-bir, per eżempju, li Ġakobb iltaqa’ mal-mara futura tiegħu Rakel, kif naqraw fil-ktieb tal-Ġenesi, kapitlu 29. Barra minn hekk, għas-Samaritani li jġibu l-ilma mill-bir kienet għalihom bżonn imma wkoll u attività soċjali. F’din is-silta naraw ukoll l-antagoniżmu tal-Lhud lejn is-Samaritani, għax tal-aħħar marru ‘l bogħod minn Alla. Fil-kuntest ta’ din il-laqgħa bejn...

Read More

Esperjenza mal-abbatini ġewwa l-Vatikan

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Dan is-sajf l-animaturi tas-Seminarju talbuni sabiex, barra li nservi fil-Parroċċa ta’ Wied il-Għajn, inkun ukoll wieħed minn dawk li jmexxu wieħed mill-gruppi tal-abbatini li jitilgħu jagħtu servizz liturġiku ġewwa l-Vatikan. L-iskop li seminarista jakkumpanja dawn il-gruppi huwa wieħed vokazzjonali, bit-tama li frott il-preżenza ċkejkna tagħna l-abbatini jitħajru jikkunsidraw is-sejħa saċerdotali. Għalija nista’ ngħid li kienet esperjenza...

Read More

“Ħabib, irrid inservik!”

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

F’April li għadda, filwaqt li ħafna kienu maħsuda bin-nar li ħakem lill-Katidral ta’ Notre Dame ġewwa Pariġi, ħafna wkoll tkellmu dwar Fr Jean-Marc Fournier, is-saċerdot stazzjonat mal-pumpiera tat-tifi tan-nar, li daħal ġewwa l-Katidral sabiex, fost l-oħrajn, isalva l-Ewkaristija. Fr Fournier tkellem hekk dwar dak li ġara: “…tifhem li hija tassew kiefra tara lil xi ħadd li tħobb jinqered fin-nirien. Aħna l-pumpiera spiss naraw vittmi...

Read More

Il-Ħames Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Waħda u tajba! – Mt 5, 13-16 “Il-ħajja hi ta’ darba, imma jekk tgħixha tajjeb, darba għandha tkun biżżejjed.” Dan huwa l-eqreb li stajt nasal fit-traduzzjoni għall-Malti ta’ dak li qal il-komiku u kantant Amerikan, Joe E. Lewis. Fl-Evanġelu ta’ din il-ġimgħa, li jkompli ma’ dak li qrajna l-ġimgħa l-oħra, insibu lil Ġesù jitkellem dwar li nkunu “melħ” u dwar kemm l-affarijiet li aħna ngħidu u...

Read More

Studying away from a desk!

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

A doctor spends years learning the procedures and studying about the latest medicines in the market, but he only comes face to face with the real healer in himself while meeting with the actual patients. Being involved in the Theology Students Association (or Għ.S.T. as it is more likely known) has opened me more to this reality. I can appreciate more my studies at University now that I get to put them into practice also through my involvement,...

Read More