It-Tielet Ħadd tar-Randan

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Għandi l-għatx! Iż-żewġ kelmiet qawwija li Ġesù jlissen fuq is-salib “Għandi l-għatx”, illum nisimgħuhom jidwu f’din is-silta mill-Evanġelju skont San Ġwann. Illum, nerġgħu naraw lil Ġesù jinħakem mill-għatx. Dan l-għatx ta’ Kristu jwassal biex il-mara Samaritana, il-protagonista ta’ din is-silta, tinduna hi wkoll li kienet bil-għatx. X’inhu l-għatx ta’ Ġesù? U x’kien il-veru għatx li kellha l-mara Samaritana? Jolqotni ħafna, f’din is-silta,...

Read More

L-Ewwel 100!

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Xi ħadd minn sħabi fakkarni li diġà għaddew 100 ġurnata minn meta ġejt ordnat djaknu. Għalkemm min jafni, jaf li dilettant tad-dati u l-anniversarji, imma jkolli nammetti li dan l-anniversarju qabiżli! 100 ġurnata – jew ftit aktar minn tliet xhur – mhuwiex żmien twil. Imma naħseb huwa żmien tajjeb biex nieqaf ftit, inħares lura lejn dawn il-ġranet li nħoss li għaddew malajr ħafna, u naqsam magħkom kif għexthom bħala Djaknu novell. Bħala djaknu,...

Read More