“Mgħammdin u mibgħuta”

Posted by in Featured Post, News | 0 comments

Name(required) Email(required) Website Message Matul din is-sena bħala Seminarju qed nistiednu diversi saċerdoti li jkunu Malta sabiex jaqsmu magħna l-esperjenza missjunarja tagħhom. F’ dan ix-xahar straodinarju tal-missjonijiet aħna nħossu aktar il-bżonn li nkabbru kultura ta’ missjoni fil-komunità tagħna. S’issa diġà lqajna fostna lil Mons. George Frendo, Arċisqof ta’ Tirana Durres, li mexxa l-irtir tal-bidu tas-sena. Kellna...

Read More

L-iskola tar-rużarju

Posted by in Featured Post, News | 0 comments

Nhar it-Tnejn, 7 t’Ottubru, il-Knisja mqaddsa ċċelebrat it-tifkira tal-Imqaddsa Verġni Marija tar-Rużarju. Kelma li meta kont żgħir kienet tqabbadni l-kurżità imma konna nirrepetuha qabel kull posta tar-rużarju, hija l-kelma ‘kontemplazzjoni.’ Din il-kelma nħossha li torbot kemm it-tifkira kif ukoll il-kelma t’Alla ta’ din il-ġurnata. Kemm niddejjaq meta nkun qiegħed nesprimi xi ħaġa importanti lil xi ħadd, u dak li jkun ma jħarisx f’għajnejja....

Read More

It-tema tas-sena

Posted by in Featured Post, News | 0 comments

“Imma jkun bniedem li jilqa’ ‘il-barranin, iħobb it-tajjeb, meqjus, ġust, qaddis, rżin” Titu 1:8 Din il-frażi, li hi t-tema magħżula għal din is-sena ta’ formazzjoni fis-Seminarju, tirreferi għal numru ta’ karatteristiċi li għandhom jimmarkaw il-formazzjoni tagħna. Bniedem li jilqa’ ‘il-barranin Naħsbu f’dawk kollha li, b’mod jew b’ieħor, huma jew imwarrbin jew b’xi mod inwarrbuhom aħna: il-barranin, il-foqra, il-kritiċi tagħna. Nitolbu biex...

Read More

Contact Us