Dwarna

Għan

Aħna nfittxu li nikbru bħala komunità nisranija li tikkontribwixxi għall-formazzjoni ta’ persuni t’integrità u ta’ fidi, li joffru lilhom infushom għas-servizz fil-Knisja tal-lum bħala qassisin.

Il-komunità

Il-komunità tas-Seminarju 2019/20

Fil-formazzjoni qegħdin sbatax-il seminarista, inkluż tnejn fis-sena intermedjarja u ħames djakni, minn dawn il-parroċċi: Wied il-Għajn (3), ir-Rabat (2), iż-Żejtun (2), Ħ’Attard, il-Ħamrun San Gejtanu, il-Kalkara, il-Mellieħa, Ħaż-Żabbar, Pembroke, Ħal Safi, is-Siġġiewi, tas-Sliema Stella Maris u Ħal Tarxien.

Il-pilastri tal-formazzjoni

Nitolbu

kemm niehdu pjacir nitolbu hi

Nieklu

u nieklu

Norqdu

inkella kif ha tghaddih il-hin

Nghidu fuq in-nies

jew torqod jew tghid fuq in-nies