Nitolbu għalik

Wieħed mid-dmirijiet tal-qassis hu li jitlob għal dawk afdati f’idejh u, fil-formazzjoni fis-Seminarju, is-seminaristi huma mħeġġa jkunu aktar sensittivi għall-bżonnijiet differenti ta’ nies differenti, u li joffru t-talb tagħhom għal dawk fil-bżonn.

Jekk tixtieq lill-komunità tas-Seminarju titlob għal intenzjoni partikolari, nitolbuk timla l-formola t’hawn taħt.