B’qalb ta’ Missier

Fl-Ittra Appostolika Patris Corde, il-Papa Franġisku jippreżentalna lil San Ġużepp minn perspettivi differenti, bl-għan li nikbru fl-imħabba tagħna lejn dan il-qaddis, li nitolbu iżjed l-interċessjoni tiegħu u li fuq kollox nimitaw il-virtujiet u ż-żelu tiegħu.

Nafu li San Ġużepp kien mastrudaxxa, mgħarras ma’ Marija. Kien raġel ġust, dejjem lest biex iwettaq ir-rieda ta’ Alla li dehret fil-Liġi tiegħu. Wara vjaġġ twil minn Nażaret għal Betlehem, ra it-twelid tal-Messija f’maxtura, għax ma kienx hemm post…

Nifhmu liż-żgħażagħ

Fil-bidu tas-sena seminaristika attendejna seminar organizzat miċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet dwar l-adolexxenti, iż-żgħażagħ u l-ħidma tagħna magħhom bħala seminaristi. Irriflettejna rigward il-bżonnijiet, il-biżgħat u t-tamiet tal-adolexxenti u ż-żgħażagħ bħalissa. Kien essenzjali wkoll li jkollna għarfien rigward xi ideat, għajnuniet u riżorsi li nistgħu nużaw biex nilħqu aktar lil dawk li jattendu ċ-Ċentru għall-attivitajiet li jiġu organizzati ta’ kull xahar.

L-ewwel parti tal-laqgħa kienet immexxija mis-Sur David Grillo, fejn miegħu ddiskutejna min huma l-adolexxent u ż-żagħżugħ illum,…