MESSAĠĠ MIR-RETTUR

IS-SEMINARJU HUWA...

 • Huwa fejn nitgħallem kif inħobb.

  Adam Baldacchino, fit-tieni sena

  Familja li fiha tkompli tiskopri s-sejħa ta' Alla - qatt waħdek imma dejjem flimkien.

  Anis Riahi, fl-ewwel sena
 • Fejn l-aħwa tal-komunità jikbru f'aspetti differenti biex jilħqu għan komuni: li jħobbu u jixbhu iżjed lil Ġesù.

  Luke Vella, fit-tielet sena

  Il-post li jgħini nkun quddiem Ġesù biex nagħraf aħjar is-sejħa tiegħi.

  Daniel Abela, fit-tielet sena
 • Il-post fejn issir taf aħjar lilek innifsek permezz tad-diversi esperjenzi u formazzjoni li jwassluk biex tifhem u tagħraf l-Imħabba li hemm f’din is-sejħa ta’ servizz.

  Marvic Mallia, fir-raba’ sena

  Il-post fejn jiena nsir naf aħjar min jien, fejn jgħini nkompli nfittex fuq is-sejħa u li din hija għotja lil Alla u lill-oħrajn.

  Rev. Karl Andrew Schembri, fis-seba’ sena
 • Post ta’ formazzjoni fejn wieħed, filwaqt li jkompli jiddixxerni s-sejħa tiegħu, jiġi ffurmat b’mod ħolisitku biex jingħata f’servizz totali għall-Poplu t’Alla.

  Rev. Malcolm Saliba, fis-seba’ sena

  Fejn is-seminarista jirċievi formazzjoni umana, spiritwali, intelletwali u pastorali, filwaqt li jkompli jimxi lejn l-imitazzjoni ta’ Kristu, ir-Ragħaj il-Kbir.

  André Psaila, fir-raba’ sena
 • Id-dar fejn nitolbu flimkien, niġu ffurmati flimkien, ngħaddu żminijiet sbieħ u inqas sbieħ flimkien; fuq kollox huwa l-post li jgħinni nikber fir-relazzjoni tiegħi m’Alla.

  Mattia Agius Muscat, fir-raba’ sena

  L-esperjenza li fiha niġi kkonformat ma’ Kristu.

  Matthew Sammut, fis-sitt sena