News

Our vision

To grow as a Christian community that contributes towards the formation of persons of integrity and faith who offer themselves to serve in the contemporary Church as presbyters.

Seminary’s Blog

Archbishop's Seminary Main Entrance 

From The Blog

It-Tieni Ħadd ta’ Matul is-Sena

Iċċekken biex jikber Kristu – Ġw 1:29-34 “Hu għalhekk li mmutu, biex inkunu ma’ Alla!” Dan il-ħsieb ta’ San Franġisk de Sales, li jfakkarna dwar il-mewt bħala dik l-esperjenza li...

L-Epifanija

Tfittex biex tkompli tfittex – Mt 2:1-12 “Ħieni min żaqqu mimlija”? Jew “Ħieni min hu bil-ġuħ…”? “Ħenjin is-sinjuri” jew “il-foqra” u “dawk li bħalissa jibku”? Mal-ewwel daqqa t’għajn naħsbu...

Read More

Contact Us