Min aħna?

Għan

Aħna nfittxu li nikbru bħala komunità nisranija li tikkontribwixxi għall-formazzjoni ta’ persuni t’integrità u ta’ fidi, li joffru lilhom infushom għas-servizz fil-Knisja tal-lum bħala qassisin.

Il-Komunità tas-Seminarju 2021-2022

Il-Komunità

Il-komunità tas-Seminarju tikkonsisti minn 12-il membru: 10 seminaristi residenti, seminarista li jinsab fis-sena intermedjarja u 2 djakni.

 • Sena VII
  –Rev. Sean Abela (Parroċċa ta’ San Pawl, ir-Rabat)
  –Rev. Jean Claude Attard (Parroċċa ta’ Sant’Anna, Wied il-Għajn)
 • Sena VI
  –Gylan Camilleri (Parroċċa ta’ Sant’Anna, Wied il-Għajn)
  –Ian Diacono (Parroċċa ta’ Stella Maris, Tas-Sliema)
  –Clive Seychell (Parroċċa ta’ San Ġużepp, il-Kalkara)
 • Sena V
  –Malcolm John Saliba (Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, Ħ’Attard)
  –Karl Andrew Schembri (Parroċċa ta’ Marija Bambina, il-Mellieħa)
 • Sena IV – Sena Intermedjarja
  –Matthew Sammut (Parroċċa ta’ Kristu Rxoxt, Pembroke)
 • Sena III
  –Mattia Agius Muscat (Parroċċa ta’ Sant’Anna, Wied il-Għajn)
 • Sena II
  –Marvic Mallia (Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, l-Imqabba)
  –André Psaila (Parroċċa ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid)
 • Sena I
  –Daniel Abela (Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, Ħad-Dingli)
  –Luke Vella (Parroċċa tal-Madonna tal-Grazzja, Ħaż-Żabbar)