Min aħna?

Għan

Aħna nfittxu li nikbru bħala komunità nisranija li tikkontribwixxi għall-formazzjoni ta’ persuni t’integrità u ta’ fidi, li joffru lilhom infushom għas-servizz fil-Knisja tal-lum bħala qassisin.

Il-Komunità tas-Seminarju 2023-2024

Il-Komunità

Il-komunità tas-Seminarju tikkonsisti minn 7 membri: 5 seminaristi residenti u 2 djakni.
Bħalissa hemm 3 seminaristi oħra li jinsabu fis-sena intermedjarja.

 • Sena VII
  — Rev. Malcolm John Saliba (Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, Ħ’Attard)
  — Rev. Karl Andrew Schembri (Parroċċa ta’ Marija Bambina, il-Mellieħa)
 • Sena VI
  — Matthew Sammut (Parroċċa ta’ Kristu Rxoxt, Pembroke)
 • Sena IV – Sena Intermedjarja
  — Mattia Agius Muscat (Parroċċa ta’ Sant’Anna, Wied il-Għajn)
  — Marvic Mallia (Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, l-Imqabba)
  — André Psaila (Parroċċa ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid)
 • Sena III
  — Daniel Abela (Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, Ħad-Dingli)
  — Luke Vella (Parroċċa tal-Madonna tal-Grazzja, Ħaż-Żabbar)
 • Sena II
  — Adam Baldacchino (Parroċċa San Girgor il-Kbir, Tas-Sliema)
 • Sena I
  — Anis Riahi (Parroċċa ta’ Sant’Anna, Wied il-Għajn)