It-Tieni Ħadd tal-Avvent: ‘Iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu’

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Att ta’ Preżenza Mulej Ġesu, inroddulek ħajr tal-Kelma tiegħek li inti għoġbok tagħnina biha, sabiex tkun hi l-gwida ta’ ħajjitna. Nitolbuk sabiex permezz ta’ dan il-mument ta’ talb tmiss il-qalb ta’ kull wieħed minna, skont il-bżonn tal-istess qalb tagħna.  Nitolbuk sabiex tibagħtilna l-Ispirtu tiegħek sabiex mhux biss nifhmu u niftakru l-Kelma tiegħek imma sabiex ngħixu u nkunu xhieda tal-istess Kelma.   Evanġelju – Mk 1:1-8...

Read More

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent: ‘Ishru’

Posted by in Featured Post, Lectio Divina, The Seminary's blog | 0 comments

Att ta’ Preżenza Mulej, Isma’ t-talba tiegħi, Int wegħdt lid-dixxipli tiegħek li m’intix se tħallihom waħedhom Iżda li tibgħatilhom l-Ispirtu s-Santu biex jiggwidhom U jmexxihom lejn il-Verita’ sħiħa. Inħossni qisni miexi fid-dlam. Jien irċevejt ħafna mingħandek, U xorta insibha bi tqila biex sempliċiment niskot U nkun preżenti fil-Preżenza tiegħek. Moħħi mimli ħsibijiet kaotiċi u ideat sparpaljati, Pjanijiet, memorji, u fantasiji. Irrid inkun...

Read More

Lectio kull ġimgħa

Posted by in Featured Post, Lectio Divina, The Seminary's blog | 0 comments

Bħala seminaristi u animaturi, ser inkunu qiegħdin nippreparaw Lectio Divina tal-Evanġelju tal-Ħadd. Jekk inti interessat li tifhem aħjar u tesperjenza verament l-Kelma ta’ Alla, nistednuk biex iżżomm għajnejk fuq il-paġna tagħna ta’ Facebook u tabbona fin-newsletter billi timla d-dettalji hawn taħt.   Date of Birth January February March April May June July August September October November December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12...

Read More

Contact Us