“La Tibżgħux” (Mt 10:26-33)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

L-Evanġelju ta’ din il-ġimgħa huwa parti ċkejkna minn diskors sħiħ ta’ Ġesù, li matulu jagħżel lit-Tnax, jibgħathom għall-missjoni tagħhom, u anke jwissihom dwar il-persekuzzjonijiet li kienu ser jiltaqgħu magħhom tul il-vjaġġ. Tajjeb li wieħed jiftakar li l-Evanġelju skont San Mattew inkiteb għal udjenza li kienet Lhudija u li kkonvertiet għall-Kristjaneżmu. F’dak iż-żmien, jiġifieri qrib is-sena 85 w. K., dik il-komunità kienet għaddejja minn...

Read More

Ikel ta’ veru (Ġw 6:51-58)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Għandna silta mill-Evanġelju ta’ Ġwanni li titkellem dwar il-ħobż ħaj li nieżel mis-sema. Dan id-diskors hu taħdita bejn il-Lhud u Ġesù. Fil-verità, l-aktar li jitkellem hu Ġesù; kultant il-Lhud iżerżqulu mistoqsija, u hu jweġibha b’diskors. Pass wara pass, Ġesù jgħallem lil-Lhud dwar l-Ewkaristija. Tajjeb niftakru wkoll li l-Evanġelju ta’ Ġwanni ma fihx rakkont tal-aħħar ċena; it-tagħlim dwar l-Ewkaristija jinsab f’dan id-dibattitu teoloġiku...

Read More

Mixja lejn l-eternità (Ġw 3:16-18)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Fl-Evanġelju ta’ dan il-Ħadd naraw il-laqgħa ta’ Ġesù ma’ Nikodemu, li tajjeb niftakru li ssir fis-satra tal-lejl, turina x-xewqa f’qalbu għall-verità, iżda wkoll il-biża’ li żżomm lil Nikodemu mistur fid-dalma tal-lejl. Tajjeb niftakru wkoll fis-sejħa li jagħmel Ġesù lil Nikodemu, għat-twelid mill-ġdid fl-Ispirtu Alla jħobb lid-dinja Meta qed nitkellmu fuq l-imħabba lejn id-dinja, mhijiex biss imħabba b’mod kollettiv, iżda wkoll b’mod...

Read More