Qari mill-Atti tal-AppostliAtti 15: 22 - 35Imbagħ
Dun Carlo Calleja