2 Ħadd Matul is-Sena (Ġw1, 35-42)Din ir-riflessjo
Fr Ronnie Zammit
Meditazzjonijiet qosra marbuta mar-rakkont tat-tw
Is-Seminarju tal-Arċisqof
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa (Lq 1, 26-38)F
Fr Albert Buhagiar
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann (1, 6-8.19-28
Jean Claude Attard
Qari mill-Evanġelju skont San Mark (1:1-8)Il-bidu
Sean Abela
Qari mill-Evanġelju skont San Mark (13:33-37)F’da
Rev. Jean-Claude Schembri
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew (Mt 25:31-46
Is-Seminarju tal-Arċisqof
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew (Mt 25:14-30
Rev. Joshua Cortis
Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 25, 1-13
Is-Seminarju tal-Arċisqof