Għajnuniet għat-talb u għar-riflessjoni

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Waqt dan il-mument diffiċli u ta’ sagrifiċċji, il-komunità tas-Seminarju tissuġġerixxi dawn l-għajnuniet għat-talb u għar-riflessjonijiet tagħna: Il-Bibbja: http://www.laikos.org/BB20/bb20.html Quddiesa, rużarju u ħsibijiet mill-isqfijiet tagħna kuljum: https://knisja.mt/ Il-Liturġija tas-Sigħat, il-qari tal-Quddiesa, riflessjoni mill-qari tal-ġurnata u riflessjoni dwar il-qaddis tal-ġurnata (bl-Ingliż):...

Read More

Leħen l-għarus

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Fl-Evanġelju ta’ San Ġwann (3:29) naqraw: “Dak li għandu l-għarusa huwa l-għarus; imma l-ħabib tal-għarus, li jkun ħdejh u jisimgħu, jifraħ ħafna meta jisma’ leħen l-għarus.” Ġwanni l-Battista, hu u jitkellem dwar Ġesù mad-dixxipli tiegħu, jistqarr il-vojt fil-bniedem. Il-vojt għandu wiċċ u għandu isem sew fil-fatt li Ġwanni mhuwiex l-għarus u sew fil-bżonn li jkun ħabib tal-għarus. Il-Kelma t’Alla, għalhekk, tikkonferma li l-vojt m’huwiex...

Read More

L-ewwel ġimgħat ta’ formazzjoni

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Wara s-sena propadewtika f’Settembru li għadda bdejt l-ewwel sena tiegħi fis-Seminarju. Dan huwa pass ġdid fil-ħajja tiegħi. Pass li diġà qiegħed nara l-frott tiegħu. Is-sena propadewtika tiegħi fost ħafna affarijiet oħra kienet tikkonsisti f’esperjenza ta’ xogħol, f’lezzjonijiet fil-lingwi tat-Taljan u tal-Latin u f’ korsijiet dwar il-ħajja spiritwali u dwar il-formazzjoni umana. Matulha kelli wkoll irtiri u fis-sajf ħadt esperjenza ta’...

Read More