Fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej, nhar il-Ħa
Is-Seminarju tal-Arċisqof
Fi ħdan is-sena barra ġraw ħafna affarijiet. Aħna
Ian Diacono
Kull sena seminaristika ġġib magħha ħidmiet diffe
Gylan Camilleri
Nemmen li meta nħarsu lejn il-fidi u s-sejħa tagħ
Rev. Roderick Baldacchino
Tul l-ewwel sena ta’ formazzjoni tiegħi fis-semin
Mattia Agius Muscat