Iż-Żagħżugħ: min hu? X’qed ifittex?

Posted by in Featured Post, The Seminary's blog, Upcoming Events, Vocational Articles | 0 comments

Iċ-Ċentru Djoċesan tal-Vokazzjonijiet, flimkien mas-Seminarju tal-Arċisqof qed jorganizza Think Tank dwar IŻ-ŻAGĦŻUGĦ TA’ BEJN is-16 u l-20 SENA U L-VOKAZZJONI. Dan ser isir is-Sibt 12 ta’ Mejju, 2018. Kif l-aħjar nindirizzaw iż-żgħażagħ? Żagħżugħ li twieled qabel is-sena 2000, kif inhu differenti minn żagħżugħ li twieled wara? X’qiegħed ifittex iż-żgħażugħ ta’ wara s-sena elfejn? Kif l-aħjar li nakkumpanjaw liż-żgħażagħ ta’ bejn is-16 u l-20...

Read More

It-Tielet Ħadd tal-Avvent: ‘Jixhed’

Posted by in Featured Post, The Seminary's blog | 0 comments

Talba Għażiż Ġesù, għini biex inxerred il-fwieħa tiegħek kull fejn immur. Fawwar il-qalb tiegħi bl-ispirtu u l-ħajja tiegħek. Idħol ġewwa fija u ħu kontroll tiegħi innifsi kollni kemm jien, b’mod li l-ħajja tiegħi tkun tirrifletti lilek biss. Iddi minn ġo fija, kun ġo fija innifsi b’mod li kull persuna li niġi f’kuntatt magħha tħoss il-preżenza tiegħek ġo fija. Ħalli jħarsu u jaraw mhux aktar lili, imma lilek biss! Ibqa’ miegħi, ħalli nsir...

Read More

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent: ‘Ishru’

Posted by in Featured Post, Lectio Divina, The Seminary's blog | 0 comments

Att ta’ Preżenza Mulej, Isma’ t-talba tiegħi, Int wegħdt lid-dixxipli tiegħek li m’intix se tħallihom waħedhom Iżda li tibgħatilhom l-Ispirtu s-Santu biex jiggwidhom U jmexxihom lejn il-Verita’ sħiħa. Inħossni qisni miexi fid-dlam. Jien irċevejt ħafna mingħandek, U xorta insibha bi tqila biex sempliċiment niskot U nkun preżenti fil-Preżenza tiegħek. Moħħi mimli ħsibijiet kaotiċi u ideat sparpaljati, Pjanijiet, memorji, u fantasiji. Irrid inkun...

Read More

Contact Us