“Is-sbuħija se ssalva d-dinja!”

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Dostoevsky hekk pitter lil Kristu f’wieħed mir-rumanzi tiegħu. Hu qal li aħna ma ninġibdux lejn is-Salvatur b’sempliċi argumenti jew ideat, imma b’sejħa aktar profonda. Is-sejħa tas-sbuħija li tkellimna fil-fond ta’ qalbna. Mhux li sempliċement tkun taf dwar Alla, imma li tagħrfu u jagħrfek. Dan mhux biss għarfien b’moħħok, imma b’qalbek u bl-eżistenza kollha tiegħek. Is-sbuħija mhux biss li tidher, imma dik li tinfed lil qalbna, il-ġibda lura...

Read More

Esperjenza mal-abbatini ġewwa l-Vatikan

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Dan is-sajf l-animaturi tas-Seminarju talbuni sabiex, barra li nservi fil-Parroċċa ta’ Wied il-Għajn, inkun ukoll wieħed minn dawk li jmexxu wieħed mill-gruppi tal-abbatini li jitilgħu jagħtu servizz liturġiku ġewwa l-Vatikan. L-iskop li seminarista jakkumpanja dawn il-gruppi huwa wieħed vokazzjonali, bit-tama li frott il-preżenza ċkejkna tagħna l-abbatini jitħajru jikkunsidraw is-sejħa saċerdotali. Għalija nista’ ngħid li kienet esperjenza...

Read More

“Hawn Jien”

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

L-istqarrija “Hawn Jien” insibuha f’diversi mumenti fl-Iskrittura Mqaddsa bħala tweġiba fejn il-Mulej ikun sejjaħ lill-persuna b’isimha. Biex wieħed jistqarr dan il-kliem jirrekjedi ħsieb u dixxerniment li ħafna drabi jqajjem mistoqsijiet kbar ukoll. Meta ħafna affarijiet madwarna ma jagħmlux sens, forsi l-għażla hi tweġiba ta’ gratitudni: li wieħed jew jirrabja u jippretendi, jew li jaċċetta li dak kollu li għandu u li jgħaddi minnu, tajjeb u...

Read More

Contact Us