It-Tielet Ħadd tal-Avvent: ‘Jixhed’

Posted by in Featured Post, The Seminary's blog | 0 comments

Talba Għażiż Ġesù, għini biex inxerred il-fwieħa tiegħek kull fejn immur. Fawwar il-qalb tiegħi bl-ispirtu u l-ħajja tiegħek. Idħol ġewwa fija u ħu kontroll tiegħi innifsi kollni kemm jien, b’mod li l-ħajja tiegħi tkun tirrifletti lilek biss. Iddi minn ġo fija, kun ġo fija innifsi b’mod li kull persuna li niġi f’kuntatt magħha tħoss il-preżenza tiegħek ġo fija. Ħalli jħarsu u jaraw mhux aktar lili, imma lilek biss! Ibqa’ miegħi, ħalli nsir...

Read More

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent: ‘Ishru’

Posted by in Featured Post, Lectio Divina, The Seminary's blog | 0 comments

Att ta’ Preżenza Mulej, Isma’ t-talba tiegħi, Int wegħdt lid-dixxipli tiegħek li m’intix se tħallihom waħedhom Iżda li tibgħatilhom l-Ispirtu s-Santu biex jiggwidhom U jmexxihom lejn il-Verita’ sħiħa. Inħossni qisni miexi fid-dlam. Jien irċevejt ħafna mingħandek, U xorta insibha bi tqila biex sempliċiment niskot U nkun preżenti fil-Preżenza tiegħek. Moħħi mimli ħsibijiet kaotiċi u ideat sparpaljati, Pjanijiet, memorji, u fantasiji. Irrid inkun...

Read More

Lectio kull ġimgħa

Posted by in Featured Post, Lectio Divina, The Seminary's blog | 0 comments

Bħala seminaristi u animaturi, ser inkunu qiegħdin nippreparaw Lectio Divina tal-Evanġelju tal-Ħadd. Jekk inti interessat li tifhem aħjar u tesperjenza verament l-Kelma ta’ Alla, nistednuk biex iżżomm għajnejk fuq il-paġna tagħna ta’ Facebook u tabbona fin-newsletter billi timla d-dettalji hawn taħt.   Date of Birth January February March April May June July August September October November December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12...

Read More

Contact Us