Il-fidi u ċ-ċiniċiżmu ma jmorrux flimkien! (Lq 20:27-38)

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Fost diversi riflessjonijiet li wieħed jista’ jagħmel dwar l-Evanġelu tat-32 Ħadd, insibu dawn it-tnejn li ġejjin: 1. Il-bnedmin ħutna li ħallew din il-ħajja qabilna, filfatt għadhom qed jgħixu; huma għadhom ħajjin fil-Mulej; 2. Iċ-ċiniċiżmu, speċjalment fil-ħwejjeġ li jikkonċernaw il-fidi, ifixkel l-isforzi tagħna biex naslu għall-veritajiet qaddisa. Meta wieħed jagħrbel sew il-kliem ta’ Ġesu, jinduna kemm ma nistgħux napplikaw kriterji umani...

Read More

Il-folla (Lq 19:1-10)

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Fl-Evanġelju tiegħu Luqa jurina l-laqgħa ta’ Kristu mal-midneb: jurina lil Kristu jsalva lil min hu mitluf. Mhemm l-ebda kundizzjoni umani li Alla ma jistax jidħol fiha. Hawn għandna l-għan tal-Inkarnazzjoni t’Alla. F’kapitlu tmintax naraw lil Ġesù jgħallimna fuq it-talb, ikellimna fuq l-attitudni tat-tfal u tal-għonja, it-tielet tħabbira tal-Passjoni u l-għama. Dawn kollha huma mfissra u nistgħu narawhom fil-laqgħa ta’ Ġesù ma’ Żakkew...

Read More

Insibu postna (Lq 18:9-14)

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

L-ewwel vers hu importanti għax jgħidilna għal min hi indirizzata din is-silta: għal dawk li jmaqdru lill-oħrajn, għal dawk li jħarsu lejn dak li jagħmlu u jinsew li kollox hu don. Hemm problemi kemm fir-relazzjoni m’Alla kif ukoll ir-relazzjoni mal-oħrajn. Hemm xi ħaġa li mhijiex f’postha fit-tnejn. Il-fariżew jitlob bil-wieqfa u għalkemm maqtugħ, mhux maqtugħ biżżejjed biex ma jinstemax. Il-pubblikan, min-naħa l-oħra, jitlob f’qalbu....

Read More

Contact Us