Mingħajr ma kont konxju mill-ħassieb wara din il-
Luke Vella