“Jiena Hu” - Alla l-Missier lil Mosè fil-Ktieb ta
Marvic Mallia
Mingħajr ma kont konxju mill-ħassieb wara din il-
Luke Vella