Animaturi

Dun Jimmy Bonnici | Rettur

(+356) 2145 5497/8 ext. 1101 Dun Jimmy Bonnici huwa mill‑Mosta u ġie ordnat saċerdot fl‑1998. Wara li fl‑2004 temm id‑dottorat fit‑Teoloġija Spiritwali fl‑Università Gregorjana f’Ruma, serva bħala direttur spiritwali fl‑iskola San Andrea, bħala rettur tas‑Seminarju tal-Arċisqof bejn l‑2007 u l‑2016, u bħala direttur tal‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. Dun Jimmy Bonnici huwa lettur fil‑Fakultà tat‑Teoloġija fl‑Università ta’ Malta. L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna nnominah Rettur tas‑Seminarju tal‑Arċisqof f’Ġunju 2021.

Dun Carlo Calleja | Viċi-Rettur

(+356) 2145 5497/8 ext. 1103

Dun Carlo Calleja huwa minn Tas‑Sliema u ġie ordnat saċerdot fl‑2015. Sena wara ggradwa mill‑Fakultà tat‑Teoloġija fl‑Università ta’ Malta, u serva bħala saċerdot fil‑parroċċa ta’ San Pietru fil‑Ktajjen, Birżebbuġa. Fl‑2020 kiseb id‑dottorat fit‑Teoloġija Morali mill‑Kulleġġ ta’ Boston fl‑Amerka. Dun Carlo Calleja huwa lettur fil‑Fakultà tat‑Teoloġija u jagħti servizz pastorali fil‑parroċċa ta’ Stella Maris, Tas‑Sliema. L-Arċisqof Charles J. Scicluna nnominah Viċi-Rettur tas-Seminarju f’Ġunju 2021.

Dun Mark Sultana | Direttur Spiritwali (Residenti)

Dun Mark Sultana ġie ordnat saċerdot fl-1 ta’ Settembru 2000. L-ewwel ħidma pastorali tiegħu kienet fil-parroċċa tal-Imġarr. Studja fl-Università Pontifiċja Gregorjana, f’Ruma, fejn kiseb id-dottorat fil-filosofija. Fl-2005 beda jgħallem il-filosofija fl-Università ta’ Malta u fl-2008 nħatar Direttur tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali u Prefett tal-Istudji fis-Seminarju tal-Arċisqof, waqt li ħadem fil-parroċċi tal-Isla, tal-Ibraġ u tas-Swatar. Dun Mark Sultana huwa lettur anzjan fil-Fakultà tal-Arti, fl-Università ta’ Malta. L-Arċisqof Charles J. Scicluna nnominah Direttur Spiritwali tas-Seminarju f’Ottubru 2016.

Dun Bastjan Caruana | Direttur Spiritwali (Mhux residenti)

Dun Bastjan Caruana ġie ordnat saċerdot fid-29 ta’ Ġunju, 1997. L-ewwel ħidma pastorali tiegħu kienet fil-parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ bħala Viċi-Kappillan. Fl-1999 mar għal xogħol missjunarju f’Korçë, l-Albanija. Lura Malta, f’Jannar tal-2002 inħatar Viċi-Kappillan fil-parroċċa ta’ Ħaż-Żabbar u f’Diċembru nħatar Kappillan tal-imsemmija parroċċa. Fl-2015 inħatar Direttur Spiritwali residenti fis-Seminarju tal-Arċisqof, u fl-2016 l-Arċisqof Charles J. Scicluna nnominah Arċipriet tal-parroċċa tal-Mosta, waqt li baqa’ jservi ta’ Direttur Spiritwali (mhux residenti) fis-Seminarju.

Dun Josef Mifsud | Direttur Spiritwali (Mhux residenti)

Dun Josef Mifsud ġie ordnat saċerdot fl-1 ta’ Lulju, 2007. L-ewwel ħidma pastorali tiegħu kienet fil-parroċċa ta’ Ħaż-Żabbar bħala Viċi-Kappillan. Fl-2010 nħatar Kappillan fil-parroċċa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, f’Birkirkara. Fl-2018 beda jservi ta’ Direttur Spiritwali (mhux residenti) fis-Seminarju, u fl-2019 l-Arċisqof Charles J. Scicluna nnominah Arċipriet tal-parroċċa tas-Siġġiewi.

Oħrajn

Dun Paul Galea | Psikologu

+356 21808756 [email protected]

Dun Paul Galea huwa l-psikologu uffiċjali tas-Seminarju. Ġie ordnat saċerdot fil-21 ta’ April, 1979 u serva fil-parroċċa ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid bejn l-1979-1996. Studja fl-Università Pontifiċja Gregorjana, f’Ruma, u l-Kulleġġ ta’ Loyola, f’Maryland, fl-Amerka. Dun Paul Galea huwa professur fil-Fakultà tat-Teoloġija, fl-Università ta’ Malta; waqt li jagħti servizz pastorali fil-parroċċa ta’ Santa Luċija.