“Jiena Hu”

“Jiena Hu” – Alla l-Missier lil Mosè fil-Ktieb tal-Eżodu

Għażilt din il-frażi għax nara li permezz tagħha, il-Knisja tista’ tkun iktar ta’ dawl u ispirazzjoni fil-ħajja ta’ kull bniedem, kemm għal dak li jwassal il-messaġġ tal-Vanġelu kif ukoll għal dak li jirċevih.

Meta Mosè saqsa lill-Mulej x’kien ser jgħid lill-Fargħun meta jidher quddiemu, Hu wieġbu “JIENA HU bagħtni għandkom”. Din il-frażi tixħet dawl fuq kull wieħed u waħda minnha, li bħala…