L-ewwel ġimgħat ta’ formazzjoni

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Wara s-sena propadewtika f’Settembru li għadda bdejt l-ewwel sena tiegħi fis-Seminarju. Dan huwa pass ġdid fil-ħajja tiegħi. Pass li diġà qiegħed nara l-frott tiegħu. Is-sena propadewtika tiegħi fost ħafna affarijiet oħra kienet tikkonsisti f’esperjenza ta’ xogħol, f’lezzjonijiet fil-lingwi tat-Taljan u tal-Latin u f’ korsijiet dwar il-ħajja spiritwali u dwar il-formazzjoni umana. Matulha kelli wkoll irtiri u fis-sajf ħadt esperjenza ta’...

Read More

Bħal Ġesù, aħna mibgħuta

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Ta’ kull sena l-Animaturi tas-Seminarju jagħżlu tema u kelliem differenti biex jindirizzaw lis-seminaristi f’seminar ta’ formazzjoni. Din is-sena is-suġġett magħżul kien ‘Accountability and Responsibility’. Dan is-seminar seħħ bejn il-Ġimgħa 8 ta’ Novembru u l-Ħadd 10 ta’ Novembru u tmexxa mill-Psikoterapista Georgina Debattista. Tul dan is-seminar, aħna s-seminaristi tal-ewwel tlett snin iddiskutjejna u tkellimna dwar diversi temi importani li...

Read More