2 Ħadd Matul is-Sena (Ġw1, 35-42)Din ir-riflessjo
Fr Ronnie Zammit
Fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej, nhar il-Ħa
Is-Seminarju tal-Arċisqof
Meditazzjonijiet qosra marbuta mar-rakkont tat-tw
Is-Seminarju tal-Arċisqof
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa (Lq 1, 26-38)F
Fr Albert Buhagiar
Fi ħdan is-sena barra ġraw ħafna affarijiet. Aħna
Ian Diacono
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann (1, 6-8.19-28
Jean Claude Attard
Kull sena seminaristika ġġib magħha ħidmiet diffe
Gylan Camilleri