Iż-żerriegħa li tikber!

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Il-logo l-ġdid taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet fis-Seminarju, ddisinjat mis-Sur Michael Grech, jgħaqqad flimkien iż-żerriegħa, il-weraq u żewġ toroq li jidħlu f’xulxin. Iż-żerriegħa tfakkarna li l-vokazzjoni bħal ma jiġri fin-natura tibda minn żerriegħa ċkejkna li Alla jitfa’ fil-qalb tal-bniedem. Meta wieħed jieħu ħsieb dik iż-żerriegħa din tikber f’siġra mimlija weraq u frott. Iż-żewġ toroq li jidħlu f’xulxin bħal f’salib it-toroq ifakkruna li...

Read More

Il-Familja u l-Vokazzjoni

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

L-ewwel għajn ta’ formazzjoni għal kull persuna hija l-familja. Min jaf kemm niftakru f’pariri li jkunu tawna l-ġenituri fil-passat u li jerġgħu jitilgħu fil-wiċċ f’ċirkustanzi diffiċli. L-esperjenza fil-familja tista tkun waħda li tibni iżda sfortunatament tista tkun waħda li tkisser lill-bniedem. Għalhekk jeħtieġ li nitolbu għall-familji tagħna biex ikunu post ta’ formazzjoni, li jgħinu fil-bini tal-identita, tal-karattru u tar-relazzjoni ma’...

Read More

L-Esperjenza fl-isptar

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Is-saċerdot għandu post privileġġjat f’diversi mumenti matul il-ħajja tal-insara. Is-saċerdot issibu jilqa’ trabi bħala nsara ġodda u jakkumpanja l-erwieħ ta’ dawk li ħallewna, fl-idejn siguri tal-Missier. Bħala seminarista matul is-sajf li għadda kont assenjat fl-isptar Mater Dei fejn grupp ta’ patrijiet lejl u nhar joffru akkumpanjament spiritwali lill-pazjenti. Kien t’unur għalija li nisma’ stejjer ta’ kuraġġ minn persuni li minkejja...

Read More