L-iskola tar-rużarju

Posted by in Featured Post, News | 0 comments

Nhar it-Tnejn, 7 t’Ottubru, il-Knisja mqaddsa ċċelebrat it-tifkira tal-Imqaddsa Verġni Marija tar-Rużarju. Kelma li meta kont żgħir kienet tqabbadni l-kurżità imma konna nirrepetuha qabel kull posta tar-rużarju, hija l-kelma ‘kontemplazzjoni.’ Din il-kelma nħossha li torbot kemm it-tifkira kif ukoll il-kelma t’Alla ta’ din il-ġurnata. Kemm niddejjaq meta nkun qiegħed nesprimi xi ħaġa importanti lil xi ħadd, u dak li jkun ma jħarisx f’għajnejja....

Read More

It-tallaba (Lq 18:1-8)

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Forsi ħafna drabi, b’ton imtaqqal, issib min jilmenta li qegħdin jonqsu n-nies fil-knisja, biss ħafna drabi aktar niffukaw fuq in-numri milli fuq il-fidi tagħna. Il-mistoqsija ta’ Ġesù f’din is-silta tindirizzana b’mod dirett: “Taħsbu intom li Bin il-bniedem se jsib il-fidi meta jiġi?” Fl-Evanġelju skont San Luqa, insibu diversi drabi lil Ġesù jitlob kif ukoll jgħallem lid-dixxipli dwar it-talb. F’kapitlu 18, insibu żewġ parabboli li permezz...

Read More

It-tema tas-sena

Posted by in Featured Post, News | 0 comments

“Imma jkun bniedem li jilqa’ ‘il-barranin, iħobb it-tajjeb, meqjus, ġust, qaddis, rżin” Titu 1:8 Din il-frażi, li hi t-tema magħżula għal din is-sena ta’ formazzjoni fis-Seminarju, tirreferi għal numru ta’ karatteristiċi li għandhom jimmarkaw il-formazzjoni tagħna. Bniedem li jilqa’ ‘il-barranin Naħsbu f’dawk kollha li, b’mod jew b’ieħor, huma jew imwarrbin jew b’xi mod inwarrbuhom aħna: il-barranin, il-foqra, il-kritiċi tagħna. Nitolbu biex...

Read More

Contact Us