Lura għan-‘normalità’

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Bla dubju ta’ xejn, anke qabel nidħlu għall-Evanġelju, il-liturġija ta’ dan il-Ħadd narawha relevanti ħafna għal dak li bħalissa għaddejja minnu d-dinja. Fl-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel, il-passaġġ jikkonkludi bl-interpretazzjoni ta’ viżjoni ta’ wied bl-għadam niexef li bil-mod il-mod jingħataw il-ħajja. Eżekjel qed jikteb dan kollu b’referenza għall-qagħda ta’ Iżrael li kien qiegħed fl-Eżilju tal-Babilonja. Il-ħajja mogħtija lil...

Read More

Bil-mod il-mod (Ġw 9, 1-41)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Fl-Evanġelju tar-Raba’ Ħadd tar-Randan, is-simboli tad-dawl u tal-ilma li kienu prominenti fil-festa tat-Tabernakli jingħaqdu flimkien f’Ġesù: Ġesù hu dak li jagħti l-Ilma Ħaj (7,35-39) u hu d-Dawl tad-dinja (8,12). Hu propju għalhekk li hawnhekk l-ostilità tisbroffa, minħabba t-trasferiment ta’ dawn iż-żewġ simboli għall-persuna ta’ Ġesù. Dan il-miraklu jew, aħjar, s-sinjal hu frott l-inizjattiva ta’ Ġesù li ‘lemaħ’ ir-raġel għama minn...

Read More

Għajnuniet għat-talb u għar-riflessjoni

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Waqt dan il-mument diffiċli u ta’ sagrifiċċji, il-komunità tas-Seminarju tissuġġerixxi dawn l-għajnuniet għat-talb u għar-riflessjonijiet tagħna: Il-Bibbja: http://www.laikos.org/BB20/bb20.html Quddiesa, rużarju u ħsibijiet mill-isqfijiet tagħna kuljum: https://knisja.mt/ Il-Liturġija tas-Sigħat, il-qari tal-Quddiesa, riflessjoni mill-qari tal-ġurnata u riflessjoni dwar il-qaddis tal-ġurnata (bl-Ingliż):...

Read More