Sbuħija mgħixa

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Grazzja kbira mis-sena barra kienu l-Eżerċizzi Spiritwali fil-ħajja ta’ kuljum. Minflok f’xahar wieħed f’post miġbur kelli aktar iċ-ċans napprezza l-importanza tat-talb f’rutini differenti, bil-mod, tul numru ta’ xhur fil-ħajja ta’ kuljum. Fil-fatt bdejt dan l-irtir matul esperjenza ta’ xogħol ma’ kumpanija legali fil-Belt Valletta, komplejtu waqt esperjenza pastorali ma’ kappillan Malti f’parroċċa fi Vjenna, u spiċċajtu waqt esperjenza...

Read More

Waqfa mal-Mulej

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Matul is-sena ta’ formazzjoni jkollna ħafna opportunitajiet illi jirrikjedu ħidma kontinwa. Faċli illi nidħlu f’rutina fejn iż-żmien ma jkunx qiegħed jagħtina l-opportunità biex nieqfu u naħsbu fuq dak li nkunu għaddejin minnu. Għalhekk, l-irtiri huma opportunità biex nirriflettu fuq il-ħidma tagħna u fuq kollox, kif il-formazzjoni qiegħda tagħrbilna. Permezz ta’ lajċi impenjati u qassisin b’kariżmi differenti, l-irtiri huma mezz ta’ kif...

Read More

Kollox sfratta. Imma vera?

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

“Daqt, Daqt”,“Kemm Fadal għall-Ordinazzjoni Saċerdotali?”,“Għada niltaqgħu biex nippjanaw fuq…” Dawn huma ftit mill-kliem li aħna d-Djakni konna qed inlissnu f’dawn l-aħħar ġimgħat hekk kif konna qed nippreparaw għall-Ordinazzjoni Saċerdotali tagħna li kellha ssir fit-18 ta’ April li għadda. Però minħabba dak li qed ngħixu fih l-ordinazzjoni tagħna kellha ukoll tiġi posposta. Mal-ewwel daqqa t’għajn tħoss li kollox sfaxxa, tħoss li Alla...

Read More