‘Ifraħ, mimlija bil-grazzja!’ (Lq 1:26-38)

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Il-festa tat- Tnissil bla tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija hija waħda mill-ewwel festi kbar tas-sena liturġika. Il-Knisja tippreżentalna lil Marija fil-bidu tas-sena bħala mudell li għandha tmexxina fl-istennija tagħna ta’Ġesù. Aħna mistiedna biex inħarsu lejha u nimxu fuq kif imxiet hi. L-iva ta’ Marija komplietha ħajjitha kollha: saret omm Ġesù fit-tħabbira tal-anġlu, iżda Ġesù stess tahielna b’ommna fuq is-salib. F’din is-silta, il-kelma...

Read More

Il-Mulej qiegħed isejjaħ… se nwieġeb?

Posted by in Featured Post, News | 0 comments

X’nista’ nagħmel biex nagħraf is-sejħa tiegħi? Kif nista’ nasal biex nagħraf Alla x’irid minni? Jekk inti qiegħed tistaqsi dawn il-mistoqsijiet, mela nistiednek għall-attivitajiet illi jkollna ta’ kull xahar fiċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet bis-sehem tagħna s-seminaristi. Matul din is-sena qegħdin isiru weekends vokazzjonali għal subien minn Year 7 sal-ġuvintur illi għalqu 18–il sena ‘l fuq. L-attivitajiet huma mqassmin b’tema partikolari li...

Read More

‘Għad fadal!’ (Mt 24:37-44)

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Għalaqna sena l-Ħadd li għadda u se niftħu oħra għada. Ma nistgħux nibdew sena, imma jekk ma niftakrux li aħna mhux maħluqin għal hawn. L-Evanġelu jfakkarna f’dan. L-Evanġelu jitkellem dwar l-aħħar miġja ta’ Ġesù (il-parousia), b’diskors li Ġesù qalu lil ftit dixxipli ftit qabel l-arrest tiegħu. Iwissi b’dieqa, u jirreferi għal silta mit-Testment il-Qadim. Il-perikli tal-bniedem illum huma l-istess ta’ żmien Noè. Il-parousia, bħad-dulluvju, se...

Read More

Contact Us