It-tema tas-sena

Paternità, Tenerezza u Doċilità
Patris Corde

It-tema ta’ din is-sena seminaristika hija spirata mill-viżjoni ta’ Knisja illi l-Papa Franġisku jkellimna dwarha fil-laqgħat ġenerali tiegħu kif ukoll fid-dokument Patris Corde.

Bħala komunità, fil-mixja ta’ formazzjoni lejn is-saċerdozju, aħna msejħin biex ikollna sens patern bħalma missier jieħu ħsieb lil uliedu. Għalhekk, għandna nieħdu ħsieb xulxin billi nkunu konxji mill-ħtiġijiet ta’ ħaddieħor mingħajr interessi jew indħil personali. B’hekk il-persuna jew il-komunità li ’l quddiem tkun afdata f’idejna, tkun immexxija bi spirtu patern li jagħti libertà mingħajr ma joħnoq lil ħadd.

Barra minn hekk, it-tenerezza hija wkoll essenzjali għalina għax b’hekk inkunu ta’ konfort għal xulxin f’kull żmien speċjalment meta wieħed ikun għaddej minn dak diffiċli. F’waħda mill-omeliji tiegħu, il-Papa Franġisku jgħidilna kif it-tenerezza twassalna biex il-lingwaġġ li nużaw ma’ xulxin ikun wieħed ta’ ħniena u kompassjoni lejn xulxin.

Fuq kollox, id-doċilità twassalna biex ma nkunux riġidi magħna nfusna, mal-pjanijiet tagħna jew mal-ħolm tagħna, imma nħallu lil Mulej imexxina għax Hu jaf x’inhu l-aħjar għalina. Id-doċilità twassal lil kull nisrani jkompli jiskopri fil-profond is-sejħa tiegħu u b’hekk nisimgħu lil Alla jkellimna f’qalbna.

J’Alla dawn it-tliet pilastri: il-paternità, it-tenerezza u d-doċilità, ngħixuhom fil-ħajja tagħna ħalli nkomplu dejjem nisimgħu l-vuċi ta’ Alla kif ukoll tal-proxxmu tagħna, l-iktar dawk li jinsabu fil-periferiji.