It-tema tas-sena

Komunità li tixtieq toħroġ tiltaqa’ ma’ kulħadd bil-musbieħ tal-Vanġelu mixgħul f’idejha

Għalina, is-sena 2022 tibqa’ mmarkata biż-żjara tal-Papa Franġisku f’Malta. Mument ta’ grazzja kbira, kemm għall-Knisja f’Malta u Għawdex kif ukoll għalina bħala komunità tas-Seminarju. Kellna ċ-ċans ngħixu mumenti intensi ta’ ferħ u ta’ fidi.

Sabiex inkomplu nagħtu l-kontribut tagħna aħjar, għażilna frażi mid-diskors tal-Papa ġewwa ta’ Pinu :

Knisja li tixtieq toħroġ tiltaqa’ ma’ kulħadd bil-musbieħ tal-Vanġelu
mixgħul f’idejha u mhux tkun ċirku magħluq.


Mhux ċirku magħluq : żgur li ma rridux inkunu Seminarju magħluq fih innifsu. Il-komunità – din is-sena 12-il seminarista – tispira ruħha mill-ħeġġa tal-appostli mibgħuta fid-dinja kollha.


Knisja: mhux kulħadd għal rasu, mhux bħallikieku aħna kollox; iżda bħala komunità li timxi ma’ nies oħra fil-Knisja fejn Kristu huwa ċ-ċentru u l-Ispirtu li jmexxi.


Li tixtieq tiltaqa’ ma’ kulħadd: għax meta tfittex li tiltaqa’ tirbaħ fik innifsek il-biża’ mill-oħrajn, it-tentazzjoni li timponi, il-preġudizzju li jifred, il-kundanna li tagħlaq il-possibilitajiet tal-persuna l-oħra; ma’ kulħadd għaliex kull persuna għandha dinjità, kull persuna għandha dritt għall-Evanġelju, kull persuna hija don minn Alla.

Bil-musbieħ tal-Vanġelu mixgħul f’idejha: għax kien l-Evanġelju li dawwal lil ħajjitna; għax l-Evanġelju l-unika rigal li għandna x’nagħtu; u musbieħ għaliex aħna stess għadna nittallbu biex nifhmuh u napprezzawh aħjar; għax l-Evanġelju mhux arma biex numiljaw lil ħaddieħor; għax l-istil t’Alla hekk: jiġi jżurna bħax-xemx tielgħa.