Erba’ saċerdoti ġodda

Nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Lulju 2015, Festa ta’ San Tumas Appostlu, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jordna erba’ saċerdoti ġodda (tlieta djoċesani u wieħed reliġjuż) waqt Quddiesa fil-Kon-katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Iċ-ċelebrazzjoni tibda fis-6:30 p.m.

L-erba’ djakni li ser jiġu ordnati saċerdoti huma:

Rev. Carlo Calleja mill-Parroċċa ta’ Stella Maris, Tas-Sliema,
Rev. Christopher Ellul mill-Parroċċa ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid,
Rev. Bertrand Vella OFM Cap,
Rev. Mark Joseph Zammit mill-Parroċċa ta’ Marija Annunzjata, Ħal Tarxien.
Kulħadd huwa mistieden biex jattendi għal velja ta’…

Apostleship of Prayer – November

Attached you will find a prayer proposal in English and in Maltese for the Pope’s Universal Intention for November.

The reflection rotates around the experience of solitude of a child.

Appostolat tat talb #finalNovember 2014

Novembru 2014

23rd Sunday in Ordinary Time – I am believed because I believe

To believe is to nurture a relationship with Christ.

Putting Christ at the centre of my life has no value if it does not open me up towards others, especially those in need.

Here is an adoration session (in Maltese) on the theme of faith as a guiding light and a plea to open us to others.

Adorazzjoni tal-Ħamis- Nemmen u għalhekk nitwemmen