It-Tielet Ħadd tal-Avvent

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Bl-ingliż ngħidu ‘Actions speak louder than words’ u r-risposta li Ġesù ta lil Ġwanni kienet eżattament din. Ġwanni, minkejja li kien dak li pprepara t-triq għall-Mulej u ressaq persuni biex jitgħammdu u jitħejjew għall-wasla tal-Messija, qisu kien għadu ma fhemx eżatt x’tip ta’ Messija Ġesù kellu jkun. Il-ħajja li Ġesù kien qiegħed jgħix u l-mod ta’ kif kien qiegħed iwassal t-tagħlim tiegħu kien qisu għadu ma ħalliex il-marka neċessarja biex...

Read More

Jew Tiegħi jew Xejn

Posted by in Featured Post, Lectio Divina, Newspapers Article, Vocational Articles | 0 comments

Dak li għaddej bħalissa madwarna jfakkarni fid-diska ta’ John Lennon “Imagine”. F’din id-diska John Lennon jidentifika żewġ problemi fid-dinja: il-problema tal-idealiżmu reliġjuż u l-problema tal-kontroll. Fil-Lvant Nofsani u n-naħa ta’ fuq tal-Afrika, kif ukoll naraw l-effeti tagħha fl-Ewropa, hemm kunflitti mqajma minħabba l-idealiżmu reliġjuż. Filwaqt li fl-Ukrajna għandek kunflitt imqajjem minn kontroll fuq territorju. Għal dan John Lennon...

Read More

Highlights of 2014

Posted by in Lectio Divina | 0 comments

Another year has flown by, and here are some photos that highlight some of the special moments we had as a community during this year.     1. Joseph F.X. Zahra, who  is one of five members on the International Audit Committee of the Holy See and the Vatican State delivered one of the community meetings.   2. Religious students were invited for prayer during Lent.   3….we then drank some tea and coffee….   4....

Read More

Sitt Seminaristi Ser Jingħataw Il-Ministeru Tal-Akkolitat

Posted by in The Seminary's Blog | 0 comments

L-Isqof Charles J. Scicluna, Amministratur Appostoliku, ser jistitwixxi sitt seminaristi fil-ministeru tal-akkolitat, waqt ċelebrazzjoni li ser issir nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Diċembru 2014, fil-knisja parrokkjali ta’ San Ġużepp, il-Kalkara. Il-Quddiesa tibda fis-6:30 p.m. Is-sitt seminaristi huma Sergio Fenech u Mark Mallia Pawley mill-Parroċċa ta’ San Sebastjan Martri, Ħal Qormi, Claude Mifsud mill-Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta,...

Read More

Five Men to be Ordained Deacons

Posted by in The Seminary's Blog | 3 comments

Tomorrow, Sunday 9th November, 2014, four seminarians and a Capuchin friar are going to be ordained deacons by His Lordship Monsignor Charles J. Scicluna, Titular Bishop of San Leone, Apostolic Administrator, Sede Vacante, during a mass celebrated at Christ the King Parish Church, Paola, commencing at 6:00pm. The five deacons-to-be are, Carlo Calleja from Stella Maris Parish Church, Sliema, Abraham D’Amato, from St Peter in Chains Parish,...

Read More