Awtorità fil-Qadi

EVANĠELJU Mk 10:35-45 …

“Ara se nġedded kollox” (Apok. 21:5)

Dan il-vers mill-Ktieb tal-Apokalissi, attribwit lil San Ġwann l-Evanġelista, kien il-fulkru tal-irtir li permezz tiegħu nfetħet is-sena seminaristika 2021-2022. L-irtir ġie mmexxi mill-Prof. Edward Warrington, direttur spiritwali maċ-Ċentru tal-Ispiritwalità Injazjana u professur fl-Università ta’ Malta fil-Fakultà tal-Ekonomija, Immaniġġjar u Kontabilità.

F’10 sessjonijiet, Warrington stedinna biex nagħmlu dan il-vjaġġ ma’ San Ġwann, pass pass permezz tal-kapitli li nsibu f’dan il-Ktieb. Irtir, li permezz ta’ diversi temi, sejjaħ lill-komunità biex tidħol f’kontemplazzjoni,…

Bidu ta’ sena ġdida

Għeżież qarrejja u ħbieb tas-Seminarju,

Nittamaw li tinsabu lkoll tajbin.

Din is-sena seminaristika tat il-bidu tagħha nhar il-21 ta’ Settembru 2021. Il-komunità tas-Seminarju huwa l-post fejn kull wieħed minna jiġi ffurmat biex filwaqt li jkompli jagħraf is-sejħa tiegħu, jagħraf aħjar min hu u kif jista’ jkun ta’ ġid kemm għall-komunità kif ukoll ‘il quddiem fil-Knisja fis-servizz tiegħu bħala saċerdot. Għalhekk, nirringrazzjaw lill-Mulej tal-mod kif jaħdem fina u permezz tagħna.

Vox Pop: Il-Qassis Min Hu?

Jekk ikollna nagħmlu vox pop ta’ malajr fit-toroq jew il-pjazez Maltin dwar il-mistoqsija: “il-qassis min hu?” jista’ jkun hemm min isemmi xi karattru li jidher fid-drama Maltija… karattru kemmxejn komiku jdur bir-rota, jiekol minn familja għal oħra. Jew inkella xi karattru ta’ saċerdot kemmxejn żagħżugħ li jqanqal kurżità fost in-nies, lest li jifhem u jagħti parrir. Jew inkella qassis anzjan ta’ fama qaddisa. Jista jkun hemm min jgħidlek, “il-qassis mhux dak li jkun l-knisja u jagħmel l-quddiesa?” Jista’ jkun…

Life at the Seminary… in Zambia!

In January 2017, Fr Mark Sultana – spiritual director at the Archbishop’s Seminary – travelled to Kitwe, Zambia to deliver a series of lectures at the Redemptoris Mater Seminary. We were curious to find out about seminarians there and seminary life, about their call and vocation. What’s different? What’s similar? Below is the first of two experiences we shall publish this week. This was written by Francis Songwe.

***

It was during the time I was preparing to go to…

L-Ewwel 100!

Xi ħadd minn sħabi fakkarni li diġà għaddew 100 ġurnata minn meta ġejt ordnat djaknu. Għalkemm min jafni, jaf li dilettant tad-dati u l-anniversarji, imma jkolli nammetti li dan l-anniversarju qabiżli! 100 ġurnata – jew ftit aktar minn tliet xhur – mhuwiex żmien twil. Imma naħseb huwa żmien tajjeb biex nieqaf ftit, inħares lura lejn dawn il-ġranet li nħoss li għaddew malajr ħafna, u naqsam magħkom kif għexthom bħala Djaknu novell.

Bħala djaknu, għadni…

Here’s to new beginnings!

Have you ever read the book; “The Lion, the Witch and the Wardrobe” – by C.S. Lewis? This book was one of my childhood favourites, and I recently re -lived a particular scene from this timeless classic. C.S. Lewis sets the scene in 1940, where four siblings (Peter, Susan, Edmund and Lucy Pevensie) are among many children evacuated from London during World War II to escape the bombings. They were sent to the countryside to live with professor Digory…

Three Seminarians to be instituted in the Acolyte Ministry

Archbishop Charles J. Scicluna will be instituting three seminarians in the Acolyte Ministry during a celebration at the parish church of Saint Philip of Agira, Ħaż-Żebbuġ, on Friday 13th November 2015. Mass starts at 6:30 p.m.

The three seminarians are Sinclair Bugeja from the Parish of the Holy Family, Iklin, Ryan Lee Pace from the Parish of Our Lady of Mount Carmel, Gżira, and Mark Spiteri from the Parish of Saint Philip of Agira, Ħaż-Żebbuġ.

The institution as acolytes…

Seven to be Ordained Deacons

On Friday 30th October 2015, six seminarians and a Conventual Franciscan friar are going to be ordained deacons by Archbishop Charles J. Scicluna, during a celebration of Mass starting at 6:30pm, at St Sebastian’s Parish Church, Ħal Qormi.

The following will be ordained deacons: Allister Marija Aquilina OFM Conv.; Sergio Fenech and Mark Mallia Pawley from St Sebastian’s Parish Church, Ħal Qormi; Claude Mifsud, from the Parish of the Assumption of Our Lady, Mosta; James Saydon, from the Parish of…

Erba’ saċerdoti ġodda

Nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Lulju 2015, Festa ta’ San Tumas Appostlu, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jordna erba’ saċerdoti ġodda (tlieta djoċesani u wieħed reliġjuż) waqt Quddiesa fil-Kon-katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Iċ-ċelebrazzjoni tibda fis-6:30 p.m.

L-erba’ djakni li ser jiġu ordnati saċerdoti huma:

Rev. Carlo Calleja mill-Parroċċa ta’ Stella Maris, Tas-Sliema,
Rev. Christopher Ellul mill-Parroċċa ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid,
Rev. Bertrand Vella OFM Cap,
Rev. Mark Joseph Zammit mill-Parroċċa ta’ Marija Annunzjata, Ħal Tarxien.
Kulħadd huwa mistieden biex jattendi għal velja ta’…