Talb, sagrifiċċji u għajnuniet oħra

It-talb hu l-aktar mod qawwi ta’ kif tista’ tgħin lil dawk li qegħdin fil-formazzjoni għas-saċerdozju. Meta titlob għall-vokazzjonijiet tkun qed tagħmel dak li qalilna l-Mulej Ġesù: “Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu” (Mt 9:38).

Offri sagrifiċċju

Alla jixtieq jagħtina “rgħajja għal qalbi, li jirgħu bl-għerf u l-għaqal” (Ġer 3:15), iżda dawk li jħossuhom imsejħa għal dan l-ideal jeħtieġ jagħmlu vjaġġ interjuri li ħafna drabi hu diffiċli ħafna. Billi toffri sagrifiċċju żgħir bl-intenzjoni li tinterċedi quddiem Alla għall-bżonnijiet ta’ dawk li qed iħejju ruħhom għas-saċerdozju, inti tkun qed tgħinhom jegħlbu d-diffikultajiet tagħhom.

Għajnuna finanzjarja

Barra mill-għajnuna spiritwali u volontarja, tista’ wkoll tgħin lis-seminarju b’mod finanzjarju billi:

  • Tħallas għal borża ta’ studju
  • Tagħti donazzjoni

Jekk tixtieq tagħti donazzjoni lis-Seminarju jew tixtieq aktar informazzjoni, nitolbuk timla l-formola t’hawn taħt.

Grazzi tal-għajnuna tiegħek, u nwiegħduk it-talb tagħna.