Il mohh ta Kristu

Il mohh ta Kristu

Mistoqsijiet ghar-riflessjoni fuq ix-xbieha tar-raghaj u fuq il-mohh ta’ Kristu