Għajnuniet għat-talb u għar-riflessjoni

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Waqt dan il-mument diffiċli u ta’ sagrifiċċji, il-komunità tas-Seminarju tissuġġerixxi dawn l-għajnuniet għat-talb u għar-riflessjonijiet tagħna: Il-Bibbja: http://www.laikos.org/BB20/bb20.html Quddiesa, rużarju u ħsibijiet mill-isqfijiet tagħna kuljum: https://knisja.mt/ Il-Liturġija tas-Sigħat, il-qari tal-Quddiesa, riflessjoni mill-qari tal-ġurnata u riflessjoni dwar il-qaddis tal-ġurnata (bl-Ingliż):...

Read More

Il-Knisja fis-soċjetà

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

F’dawn il-jiem fis-Seminarju qed ikollna laqgħat ta’ formazzjoni dwar l-irwol tal-Knisja fis-soċjetà. Il-ġimgħa l-oħra, nhar l-Erbgħa, 20 ta’ Novembru 2019, kellna laqgħa dwar l-analiżi tal-Knisja u l-Istat mis-snin sittin ’il hawn, mill-Professur Joe Pirotta. Illum, l-Erbgħa, 27 ta’ Novembru 2019, se jkollna laqgħa dwar is-soċjetà kontemporanja u l-post tal-Knisja fis-soċjetà tal-lum, mill-Professur Edward Warrington. L-għan ta’ dawn...

Read More

It-tema tas-sena

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

“Imma jkun bniedem li jilqa’ ‘il-barranin, iħobb it-tajjeb, meqjus, ġust, qaddis, rżin” Titu 1:8 Din il-frażi, li hi t-tema magħżula għal din is-sena ta’ formazzjoni fis-Seminarju, tirreferi għal numru ta’ karatteristiċi li għandhom jimmarkaw il-formazzjoni tagħna. Bniedem li jilqa’ ‘il-barranin Naħsbu f’dawk kollha li, b’mod jew b’ieħor, huma jew imwarrbin jew b’xi mod inwarrbuhom aħna: il-barranin, il-foqra, il-kritiċi tagħna. Nitolbu biex...

Read More

Bidu tas-sena seminaristika 2019/2020

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Is-Sena Seminaristika 2019/2020 bdiet b’irtir ta’ ħamest ijiem dwar il-Beatitudnijiet, immexxi mill-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur George Frendo O.P., Arċisqof ta’ Tirana-Durres. Fil-formazzjoni qegħdin sbatax-il seminaristi, inkluż tnejn fis-sena intermedjarja u ħames djakni, minn dawn il-parroċċi: Wied il-Għajn (3), ir-Rabat (2), iż-Żejtun (2), Ħ’Attard, il-Ħamrun San Gejtanu, il-Kalkara, il-Mellieħa, Ħaż-Żabbar, Pembroke, Ħal Safi, is-Siġġiewi,...

Read More