Bdedika-lis-sacerdoti-mhux-maghrufa-li-matul-is-snin-wettqu-l-hidma-taghhom-fl-ibliet-u-l-irhula-ta-pajjizna-u-taw-sehemhom-ghall-gid-tas-socjeta-Maltija-1-1