Daniel Abela, fit-tielet sena

Il-post li jgħini nkun quddiem Ġesù biex nagħraf aħjar is-sejħa tiegħi.