Jekk il-Knisja mhijiex is-Sagrament…mhi xejn

Jekk il-Knisja mhijiex is-Sagrament – is-sinjal effettiv ta’ Kristu, mhi xejn.

Il-missjoni unika tal-Knisja hija li tagħmel il-Knisja preżenti għal kull persuna.
Twasslu, tippreżentah, u toffrih, lil kulħadd […]
Dak li hi fiha nfisha, trid tkun fil-membri tagħha;
l-għotja tagħha għalina trid titnissel fina.

Kristu jrid ikompli jiġi mxandar permezz tagħna, u jidher f’kull wieħed u waħda minna. […]
Il-Knisja qiegħda xxandar tassew lil Kristu fil-ministeru tagħna?

Referenza: Henri de Lubac, The Splendour of the Church, Ignatius Press 1986, 220-221.