“Is-sbuħija se ssalva d-dinja!”

Dostoevsky hekk pitter lil Kristu f’wieħed mir-rumanzi tiegħu. Hu qal li aħna ma ninġibdux lejn is-Salvatur b’sempliċi argumenti jew ideat, imma b’sejħa aktar profonda. Is-sejħa tas-sbuħija li tkellimna fil-fond ta’ qalbna. Mhux li sempliċement tkun taf dwar Alla, imma li tagħrfu u jagħrfek. Dan mhux biss għarfien b’moħħok, imma b’qalbek u bl-eżistenza kollha tiegħek. Is-sbuħija mhux biss li tidher, imma dik li tinfed lil qalbna, il-ġibda lura lejn il-Mulej.

Ġieli kelli mumenti mudlama li kważi tellfuni t-tama. Imma f’dawk il-mumenti,…

Il-bennejja (Lq 21:5-19)

Aħna u niftakru li ħajjitna hi vjaġġ, niftakru li Ġesù wkoll qiegħed fi vjaġġ lejn Ġerusalemm, u Luqa jiddedika għaxar kapitli għal dan il-vjaġġ.

Ġesù jaħsad lin-nies ta’ żmienu għax ħadd ma jitratta d-dar t’Alla bil-mod li tkellem dwaru hu. Waqt li wħud min-nies setgħu ħasbu li Ġesù qiegħed anke jidgħi, madankollu Ġesu jfittex li jsaffi l-ideat tagħhom tat-tempju; dak li naraw għad jispiċċa biex jagħmel spazju għal xi ħaġa aqwa u aħjar.

Ġesù ma jinteressahx mid-data ta’ meta dan se…

Doing Theology through Art

Faith is said to be a personal journey leading to God, who is the source of all beauty. If we are to consider the uniqueness of each individual, one has to automatically consider the uniqueness of our faith. What makes us unique is the way that we tend to live and express ourselves, each one of us according to our own characteristics and likings. Thus we embark on this journey of faith with different…