Greatness in Humility

The figure of Saint Joseph is a modest one in the New Testament. Yet despite his silence and lack of detail with regards to his life and death he is a strong pillar from which one can draw many inspirations.

I, for one, am never at a loss of ideas when it comes to preach about Jesus’ adoptive father. Something singular about him strikes me as I turn my thoughts and prayers towards him. In fact, I wish to share…

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

Kulħadd Iħejji… – Mt 3: 1-12

“Il-festi t-tajba lil kulħadd!” Hekk għadni kemm smajt lill-preżentatur tar-radju jgħid lis-semmiegħa. Bejni u bejn ruħi għidt: ‘Jien qed nisma’ sew? Għadna kemm bdejna Diċembru!’ Dan l-aħħar ukoll, jiena u nsuq bil-lejl, skantajt inħares lejn ir-roundabouts u t-toroq, l-armaturi tal-ħwienet u t-twieqi tad-djar…kullimkien mixgħul, kullimkien imżejjen għall-Milied, diġa! Il-ġimgħa l-oħra d-dinja tal-kummerċ stednitna biex nipparteċipaw f’dik li ssejħet ‘Black Friday’ – ġurnata fejn suppost kien hawn ħafna u ħafna sales. Fi kliem ieħor,…