Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent


Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 1: 18-24)

It-tnissil ta’ Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u…


Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 1: 18-24)

It-tnissil ta’ Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u…


Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 1: 18-24)

It-tnissil ta’ Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u…


Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 1: 18-24)

It-tnissil ta’ Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u…

Ir-relazzjoni ta’ mħabba bla tmiem

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann
Ġw 14:23-29
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarisx kliemi. U l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi, imma tal-Missier li bagħatni.

Għedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma d-Difensur, l-Ispirtu s-Santu, li l-Missier jibgħat f’ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Jiena nħallilkom is-sliem; nagħtikom is-sliem tiegħi; ma nagħtihulkomx kif tagħtih…

Love of God, love of neighbour: a personal reflection

At the start of his pontificate, Pope Francis, in his apostolic exhortation Evangelii Gaudium,
highlighted the missionary aspect of the Church and moreover, he said that he prefers a
Church which is “bruised, hurting and dirty” rather than a Church which “is clinging to its own
security.” Today, the Church is on a special synodal journey to reflect and deepen an essential
characteristic in the Church: that is, walking together and listening to each other through the
Holy Spirit.

Bis-saħħa tal-Covid-19 – Esperjenza tas-Sena Barra

Bħal ħafna minna, matul it-tielet sena kont ħerqan nippjana s-sena barra, iżda mal-ewwel, is-sena 2020 kienet milquta mill-pandemija tal-Covid-19. Għalhekk kienet ftit diffiċli biex niddeċiedi x’se nagħmel matul is-sena barra. Kien żmien ta’ inċertezza u diffikultà. Sadanittant iddeċidejt li naħdem mal-Ballut Blocks Limited, kumpanija li topera barriera, li tipproduċi l-konkos u l-brikks, li twaqqa’ l-bini u teskava siti ta’ kostruzzjoni u li timpjega madwar 150 ħaddiem. 

Wara x-xogħol, bdejt naħseb li mmur nagħmel esperjenza…

Ngħidu kelma?

Is-sena l-oħra s-Seminarju ħa deċiżjoni li s-seminaristi jibda jkollhom esperjenza pastorali fil-Parroċċi matul is-sena kollha. Sa ftit żmien ilu konna nkunu fil-Parroċċi matul is-sajf biss, iżda mis-sena li għaddiet bdejna mmorru fil-Parroċċi fil-weekends. Jiena kont assenjat fil-Parroċċa tal-Mosta. L-esperjenza tiegħi l-Mosta għinitni ħafna nkompli niskopri x’tip ta’ Saċerdot jiena msejjaħ li nkun. Il-kuntatt li kelli nhar ta’ Ħadd mat-tfal u adulti waqt is-Sunday School għinni napprezza ħafna aktar minn qabel il-valur tal-katekiżmu. Iddiskutejt temi li llum huma xi ftit…