Id-Djakonat – Esperjenza tas-Sagru

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Is-sena tad-Djakonat tiegħi għextha l-iktar fil-parroċċa ta’ Santa Luċija. Żammejt kuntatt ukoll mal-parroċċa tiegħi ta’ Ħal Safi. Niddeskrivi d-Djakonat bħala sensiela ta’ esperjenzi sagri. Mumenti intimi u sagri għall-aħħar kienu ż-żjajjar fil-familji (it-tberik) li bdejna f’Ottubru. Kemm Insara prattikanti kif ukoll dawk ‘bierda’ laqgħuna b’ħafna ħlewwa fi djarhom. Kieku jkollok il-ħin tibqa’ tisma’ l-ferħat u l-weġgħat sa tard bil-lejl!...

Read More

L-istagħġib fil-misteru (Mt 11:2-11)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Fl-ewwel vers, Mattew jistabbilixxi lil Kristu bħala l-Messija permezz tal-prekursur, il-milja tat-Torah. Naraw lil Ġesù bħala l-milja tal-liġi. Naraw ukoll, Iżda, lil Ġwanni jissodisfa l-aħħar profezija ta’ Malakija (3:23): “Ara, jiena nibagħtilkom ‘l Elija l-profeta qabel ma jasal Jum il-Mulej u Jum il-biża’.” L-istaġun qaddis tal-Milied, jgħid Karlu Borromeo, mhuwiex validu biss għal dawk li għexu elfejn sena...

Read More

Il-fidi u ċ-ċiniċiżmu ma jmorrux flimkien! (Lq 20:27-38)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Fost diversi riflessjonijiet li wieħed jista’ jagħmel dwar l-Evanġelu tat-32 Ħadd, insibu dawn it-tnejn li ġejjin: 1. Il-bnedmin ħutna li ħallew din il-ħajja qabilna, filfatt għadhom qed jgħixu; huma għadhom ħajjin fil-Mulej; 2. Iċ-ċiniċiżmu, speċjalment fil-ħwejjeġ li jikkonċernaw il-fidi, ifixkel l-isforzi tagħna biex naslu għall-veritajiet qaddisa. Meta wieħed jagħrbel sew il-kliem ta’ Ġesu, jinduna kemm ma nistgħux napplikaw kriterji umani...

Read More

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Fl-Evanġelju skont San Ġwann kapitlu 14 niltaqgħu ma’ Ġesù li jassikurana, jittamana, iqawwilna qalbna u b’saħħa kbira jinkoraġġina. Ġesù ma jħalli l-ebda lok għal dubju, għal biża’ jew għal qtigħ il-qalb. Fi Ġwanni 14 Ġesù ma jċanfarx, lanqas meta ffaċċjat mill-pessimiżmu akut post-Resurrezzjonali tad-dixxipli u tal-appostli magħżula minnu. Drabi oħra Ġesù ġie li ħass il-bżonn li jiġbdilhom l‑attenzjoni u anke jċanfarhom għan-nuqqas ta’ fidi...

Read More