Ferħ sobriju (Ġw 20:19-23)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

L-Evanġelju t’għada jfakkarni f’dak li kiteb Benedittu XVI dwar meta t-Tradizzjoni tal-Knisja titkellem fuq “sober inebriation caused in us by the Holy Spirit.” Bil-Malti naħseb nistgħu naqilbuha għal ‘ferħ sobriju kkawżat fina mill-Ispirtu s-Santu,’ li naħseb tirrifletti ħafna din is-silta. “Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej” (20:20). Il-ferħ tagħhom ma kienx ferħ ta’ grupp ta’ nies li raw lil xi ħadd li ħasbu li mhux se jarawh aktar u,...

Read More

Nagħmlu l-ispazju (Mt 28:16-20)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Ir-rakkont tat-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej hu l-aħħar wieħed mid-dehriet ta’ Kristu Rxoxt, it-tmiem tal-perjodu tad-dehriet. Ħaġa li tikkaratterizza dawn id-dehriet huma kemm isiru b’modestja, b’umiltà u b’sempliċità. F’dawn id-dehriet id-dixxipli setgħu jagħrfuh iżda fl-istess ħin jintebħu wkoll li issa l-mod ta’ kif qed jidher fid-dinja hu differenti għaliex issa l-ġisem tiegħu mhuwiex aktar destinat għall-mewt, il-ġisem tiegħu mhux aktar taħt...

Read More

Bħal mera (Ġw 14:15-21)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Fl-Evanġelju ta’ nhar il-Ħadd inkomplu naqraw minn Ġwanni hu u jislet l-aħħar kliem ta’ Ġesù. Ġesù, f’din il-biċċa ta’ dan id-diskors, iwiegħed li se jibgħatilna avukat; din il-wegħda hi wegħda ta’ ferħ, bl-antiċipazzjoni ta’ miġja ġdida ta’ Kristu, li tidher l-għaqda tiegħu mal-Missier – u magħna. Ġesù jgħid li l-imħabba vera hi l-ħarsien tal-Kmandamenti, inkella nkunu qegħdin nidħku bina nfusna: ma nistgħux nippretendu li nħobbu lil xulxin...

Read More