Il-bennejja (Lq 21:5-19)

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Aħna u niftakru li ħajjitna hi vjaġġ, niftakru li Ġesù wkoll qiegħed fi vjaġġ lejn Ġerusalemm, u Luqa jiddedika għaxar kapitli għal dan il-vjaġġ. Ġesù jaħsad lin-nies ta’ żmienu għax ħadd ma jitratta d-dar t’Alla bil-mod li tkellem dwaru hu. Waqt li wħud min-nies setgħu ħasbu li Ġesù qiegħed anke jidgħi, madankollu Ġesu jfittex li jsaffi l-ideat tagħhom tat-tempju; dak li naraw għad jispiċċa biex jagħmel spazju għal xi ħaġa aqwa u aħjar. Ġesù...

Read More

Il-fidi u ċ-ċiniċiżmu ma jmorrux flimkien! (Lq 20:27-38)

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Fost diversi riflessjonijiet li wieħed jista’ jagħmel dwar l-Evanġelu tat-32 Ħadd, insibu dawn it-tnejn li ġejjin: 1. Il-bnedmin ħutna li ħallew din il-ħajja qabilna, filfatt għadhom qed jgħixu; huma għadhom ħajjin fil-Mulej; 2. Iċ-ċiniċiżmu, speċjalment fil-ħwejjeġ li jikkonċernaw il-fidi, ifixkel l-isforzi tagħna biex naslu għall-veritajiet qaddisa. Meta wieħed jagħrbel sew il-kliem ta’ Ġesu, jinduna kemm ma nistgħux napplikaw kriterji umani...

Read More

Il-folla (Lq 19:1-10)

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Fl-Evanġelju tiegħu Luqa jurina l-laqgħa ta’ Kristu mal-midneb: jurina lil Kristu jsalva lil min hu mitluf. Mhemm l-ebda kundizzjoni umani li Alla ma jistax jidħol fiha. Hawn għandna l-għan tal-Inkarnazzjoni t’Alla. F’kapitlu tmintax naraw lil Ġesù jgħallimna fuq it-talb, ikellimna fuq l-attitudni tat-tfal u tal-għonja, it-tielet tħabbira tal-Passjoni u l-għama. Dawn kollha huma mfissra u nistgħu narawhom fil-laqgħa ta’ Ġesù ma’ Żakkew...

Read More

Contact Us