Żewġ komunitajiet, sejħa waħda

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Għal dawn l-aħħar għoxrin sena iffurmajt parti minn komunità ta’ lajċi. Sentejn ilu dħalt fil-komunità tas-Seminarju bħala seminarista. Minkejja li dawn iż-żewġ komunitajiet għandhom struttura u għan differenti, is-sejħa hija waħda – li nikber fl-imħabba lejn ħuti fil-komunità li jien qiegħed ngħix fiha. Is-sejħa li nħobb b’modi żgħar u ġieli moħbija lil ta’ madwari tibqa’ sejħa diffiċli għaliex titlob minni li mmut għalija nnifsi –...

Read More

Ngħidu kelma?

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Is-sena l-oħra s-Seminarju ħa deċiżjoni li s-seminaristi jibda jkollhom esperjenza pastorali fil-Parroċċi matul is-sena kollha. Sa ftit żmien ilu konna nkunu fil-Parroċċi matul is-sajf biss, iżda mis-sena li għaddiet bdejna mmorru fil-Parroċċi fil-weekends. Jiena kont assenjat fil-Parroċċa tal-Mosta. L-esperjenza tiegħi l-Mosta għinitni ħafna nkompli niskopri x’tip ta’ Saċerdot jiena msejjaħ li nkun. Il-kuntatt li kelli nhar...

Read More

Kif għaddew 7 snin!

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Filli kont għadni nibda s-Seminarju u filli għaddew kważi 7 snin… f’tebqa’ t’għajn! Ftit tax-xhur ilu ġejna ordnati djakni u fi ftit tax-xhur oħra niġu ordnati saċerdoti, jekk Alla jrid… Ninsab fi żmien ħelu fejn bħala djaknu għadni ngħix is-Seminarju u mmur l-Università għall-istudju, iżda issa wkoll bdejt induq ftit mill-ħajja tal-qassis fil-parroċċa. Kelli x-xorti ngħammed, inżewweġ, nippriedka, u nagħti l-barka. Esperjenzi...

Read More