Matul l-assemblea djoċesana

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Matul l-assemblea djoċesana ta’ din is-sena, il-Knisja f’Malta ddiskutiet l-Pjan Pastorali li jħares lejn dawn it-tliet snin li ġejjin sabiex nagħrfu x’għandhom ikunu l-prijoritajiet tagħna bħala Knisja u x’inhu jitlob l-Mulej mill-Knisja llum. Dawn li ġejjin huma karatteristiċi tal-ħajja missjunarja tal-Knisja li qed jiġu proposti sabiex ikunu linji gwida li fuqhom nibnu l-pastorali tagħna: Knisja li tisma’ Knisja li tilqa’ Knisja li...

Read More

Il-Mulej qiegħed isejjaħ… se nwieġeb?

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

X’nista’ nagħmel biex nagħraf is-sejħa tiegħi? Kif nista’ nasal biex nagħraf Alla x’irid minni? Jekk inti qiegħed tistaqsi dawn il-mistoqsijiet, mela nistiednek għall-attivitajiet illi jkollna ta’ kull xahar fiċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet bis-sehem tagħna s-seminaristi. Matul din is-sena qegħdin isiru weekends vokazzjonali għal subien minn Year 7 sal-ġuvintur illi għalqu 18–il sena ‘l fuq. L-attivitajiet huma mqassmin b’tema partikolari li...

Read More

Il-Knisja fis-soċjetà

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

F’dawn il-jiem fis-Seminarju qed ikollna laqgħat ta’ formazzjoni dwar l-irwol tal-Knisja fis-soċjetà. Il-ġimgħa l-oħra, nhar l-Erbgħa, 20 ta’ Novembru 2019, kellna laqgħa dwar l-analiżi tal-Knisja u l-Istat mis-snin sittin ’il hawn, mill-Professur Joe Pirotta. Illum, l-Erbgħa, 27 ta’ Novembru 2019, se jkollna laqgħa dwar is-soċjetà kontemporanja u l-post tal-Knisja fis-soċjetà tal-lum, mill-Professur Edward Warrington. L-għan ta’ dawn...

Read More

Contact Us