Who is the deacon?

Posted by in Featured Post, Vocational Articles | 0 comments

Many are still confused when we say that we are going to be ‘ordained.’ Very often they understand that we are speaking of the priestly ordination, and are quite baffled to hear that there are 2 other (thus, 3 in total) degrees (types, groups) of ordination: the diaconate and the episcopate. The Catechism of the Catholic Church speaks of two degrees of ministerial participation in the priesthood of Christ: the episcopacy and the presbyterate....

Read More

Ministru tal-Ħniena

Posted by in Featured Post, The Seminary's blog | 0 comments

Id-djaknu wkoll huwa ministru. Mhux it-tip ta’ ministru li nisimgħu bih is-soltu fuq l-aħbarijiet, imma ministru kemxejn differenti. Ministru li xogħlu mhuwiex li jikkmanda, imma li jaqdi. Jaqdi lin-nies billi jwassal u jkun hu stess is-sinjal tal-ħniena infinita tal-Missier. Nista’ ngħid li f’dawn l-aħħar sitt xhur, din kienet l-esperjenza tiegħi bħala djaknu b’mod speċjali fil-parroċċa ta’ San Sebastjan f’Ħal Qormi. Esperjenza fejn, għalkemm...

Read More

Contact Us