Three Seminarians to be instituted in the Acolyte Ministry

Archbishop Charles J. Scicluna will be instituting three seminarians in the Acolyte Ministry during a celebration at the parish church of Saint Philip of Agira, Ħaż-Żebbuġ, on Friday 13th November 2015. Mass starts at 6:30 p.m.

The three seminarians are Sinclair Bugeja from the Parish of the Holy Family, Iklin, Ryan Lee Pace from the Parish of Our Lady of Mount Carmel, Gżira, and Mark Spiteri from the Parish of Saint Philip of Agira, Ħaż-Żebbuġ.

The institution as acolytes…

Diġa għaddew ħmistax!!

Diġa għaddew ħmistax!! Hekk bdejt ngħid miegħi innifsi filwaqt li naħseb minn dak kollu li għaddejt dawn l-aħħar ġimgħatejn. L-għada tad-9 ta’ Novembru, ħsibt li qed noħlom ħolma, iżda ma kinetx. Il-parruċċani, sħabi fost oħrajn, iħarsu lejja u jitbissmu x’ħin jarawni liebes ftit differenti, imma kont u għadni nħossni li bqajt l-istess persuna. Għalkemm bqajt bil-karrattru tiegħi, nemmen li l-Mulej qed jaħdem permezz tal-faqar tiegħi. Fija nħoss dik ir-responsabilta’ ta’ dak kollu lil wegħdt lil Alla quddiem l-Isqof u…

They recognised him as he broke the bread

What is more meaningful than sharing one’s own meal, that which gives you life and energy with others?

Three young men, Carlo Calleja from Stella Maris Parish, Sliema, Christopher Ellul from Christ the King Parish, Paola and Mark J. Zammit from The Annunciation Parish, Tarxien were given the ministry by the Church to do just that.

But it is no simple meal that they now have the responsibility to share with others. It is the Paschal meal, the bread and wine which…