Ħobż u Inbid li Jinqasmu

Ġesù seta’ nqeda b’ikel u xorb ieħor minflok il-ħobż u l-inbid biex permezz tagħhom iħallielna Ġismu u Demmu. Nimmaġina li meta ġie biex jieħu deċiżjoni kkonfonda xi ftit x’jaqbad jagħżel. Imma jien naħseb li għażel il-ħobż u l-inbid għaliex biex tiekol il-ħobż u tixrob l-inbid jeħtieġ li taqsamhom ma ħaddieħor. Ħadd ma jiekol ħobża tal-Malti sħiħa f’daqqa u ħadd ma jixrob flixkun inbid f’daqqa jekk ma jkunx irid jispiċċa ħażin. Il-ħobż u l-inbid trid taqsamhom ma’ ħaddieħor…