Ragħaj li jaħseb bil-moħħ ta’ Kristu

Posted by in Prayer Resources | 0 comments

Ix-xbieha tar-ragħaj hija waħda komuni ħafna fl-Iskrittura Mqaddsa, kemm fit-Testment il-Qadim kif ukoll fit-Testment il-Ġdid. Mhux biss hemm referenza għal kif m’għandux ikun ragħaj, imma wkoll għal kif għandu jġib ruħu ragħaj li jaħseb bil-Moħħ ta’ Kristu, ir-Ragħaj il-Kbir. Agħfas hawn għal dokument PDF b’ mistoqsijiet ta’ riflessjoni fuq din it-tema  Ragħaj li jaħseb bil-moħħ ta’...

Read More

Contact Us