Ragħaj li jaħseb bil-moħħ ta’ Kristu

Ix-xbieha tar-ragħaj hija waħda komuni ħafna fl-Iskrittura Mqaddsa, kemm fit-Testment il-Qadim kif ukoll fit-Testment il-Ġdid.

Mhux biss hemm referenza għal kif m’għandux ikun ragħaj, imma wkoll għal kif għandu jġib ruħu ragħaj li jaħseb bil-Moħħ ta’ Kristu, ir-Ragħaj il-Kbir.

Agħfas hawn għal dokument PDF b’ mistoqsijiet ta’ riflessjoni fuq din it-tema

 Ragħaj li jaħseb bil-moħħ ta’ Kristu

Lectio Divina – Opening up to dialogue with God

The Lectio Divina suggested for this week invites us to consider how ready we are to open ourselves to dialogue with God.

The dialogue between Abraham and the three visitors can help us reflect more on this.

For reference to the text and questions for meditation (PDF, Maltese), click on the following link; Lectio_Gen_18