It-Tnejn u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

F’dak iż-żmien, resqu fuqu xi wħud mis-Sadduċej, dawk li jiċħdu l-qawmien mill-imwiet, u staqsewh: “Mgħallem, Mosè ħallielna miktub: ‘Jekk wieħed imutlu ħuh miżżewweġ u dan ikun bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla biex inissel ulied lil ħuh’. Issa jkun hemm sebat aħwa, u l-kbir iżżewweġ u miet bla tfal. It-tieni wieħed, u…

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, resqu fuqu xi wħud mis-Sadduċej, dawk li jiċħdu l-qawmien mill-imwiet, u staqsewh: “Mgħallem, Mosè ħallielna miktub: ‘Jekk wieħed imutlu ħuh miżżewweġ u dan ikun bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla biex inissel ulied lil ħuh’. Issa jkun hemm sebat aħwa, u l-kbir iżżewweġ u miet bla tfal. It-tieni wieħed, u…

Ragħaj li jaħseb bil-moħħ ta’ Kristu

Ix-xbieha tar-ragħaj hija waħda komuni ħafna fl-Iskrittura Mqaddsa, kemm fit-Testment il-Qadim kif ukoll fit-Testment il-Ġdid.

Mhux biss hemm referenza għal kif m’għandux ikun ragħaj, imma wkoll għal kif għandu jġib ruħu ragħaj li jaħseb bil-Moħħ ta’ Kristu, ir-Ragħaj il-Kbir.

Agħfas hawn għal dokument PDF b’ mistoqsijiet ta’ riflessjoni fuq din it-tema

 Ragħaj li jaħseb bil-moħħ ta’ Kristu

Lectio Divina – Opening up to dialogue with God

The Lectio Divina suggested for this week invites us to consider how ready we are to open ourselves to dialogue with God.

The dialogue between Abraham and the three visitors can help us reflect more on this.

For reference to the text and questions for meditation (PDF, Maltese), click on the following link; Lectio_Gen_18