Ragħaj li jaħseb bil-moħħ ta’ Kristu

Ix-xbieha tar-ragħaj hija waħda komuni ħafna fl-Iskrittura Mqaddsa, kemm fit-Testment il-Qadim kif ukoll fit-Testment il-Ġdid.

Mhux biss hemm referenza għal kif m’għandux ikun ragħaj, imma wkoll għal kif għandu jġib ruħu ragħaj li jaħseb bil-Moħħ ta’ Kristu, ir-Ragħaj il-Kbir.

Agħfas hawn għal dokument PDF b’ mistoqsijiet ta’ riflessjoni fuq din it-tema

 Ragħaj li jaħseb bil-moħħ ta’ Kristu