God is one illogical matrix…

Yes He Is! Trying to rationalize reality will sooner or later force one to conclude God is One Illogical Being. How is it that He loves us and yet He allows suffering, injustice and evil in the world?

Well, God might not be the only one! How can I explain my vocation to the priesthood as anything but illogical? After obtaining a Master’s degree in IT, and working for over six years in software

Laqgħa fuq Marketing

Is-Seminarju jipprova jħejjina għad-dinja ta’ barra minn ħafna rkejjen hekk li jlaqqagħna mar-realtajiet u t-talbiet tal-poplu fil-ħajja tal-lum.  Minn żmien għal żmien, ikollna fostna mistiedna illi jiġu jkellmuna dwar suġġetti differenti kif ukoll imħallta; mhux biss li għandhom x’jaqsmu mal-aspett spiritwali iżda wkoll fuq l-hekk imsejħa, ‘ta’ kuljum’!

Din id-darba kien imiss li nitħaddtu dwar kif wieħed jista’ jippromwovi l-prodott tiegħu lin-nies hekk li jiċċara u jfisser l-għan u l-użu tiegħu fost l-oħrajn….