God is one illogical matrix…

Posted by in Featured Post, Lectio Divina, Newspapers Article, Vocational Articles | 2 comments

Yes He Is! Trying to rationalize reality will sooner or later force one to conclude God is One Illogical Being. How is it that He loves us and yet He allows suffering, injustice and evil in the world? Well, God might not be the only one! How can I explain my vocation to the priesthood as anything but illogical? After obtaining a Master’s degree in IT, and working for over six years in software development, programming logically, I feel to have...

Read More

Laqgħa fuq Marketing

Posted by in Lectio Divina | 0 comments

Is-Seminarju jipprova jħejjina għad-dinja ta’ barra minn ħafna rkejjen hekk li jlaqqagħna mar-realtajiet u t-talbiet tal-poplu fil-ħajja tal-lum.  Minn żmien għal żmien, ikollna fostna mistiedna illi jiġu jkellmuna dwar suġġetti differenti kif ukoll imħallta; mhux biss li għandhom x’jaqsmu mal-aspett spiritwali iżda wkoll fuq l-hekk imsejħa, ‘ta’ kuljum’! Din id-darba kien imiss li nitħaddtu dwar kif wieħed...

Read More