Faqar li jagħtina ħelsien

Posted by in Prayer Resources | 0 comments

Mela x’inhu dan il‑faqar li bih Ġesù jeħlisna u jagħmilna għonja? Hu sewwa sew il‑mod tiegħu ta’ kif iħobbna, ta’ kif isir proxxmu tagħna bħas‑Samaritan it‑Tajjeb li jersaq lejn dak ir‑raġel li ħallew għal mejjet fuq il‑ġenb tat‑triq (ara Lq 10:25ss). Dak li jagħtina l‑veru ħelsien, il‑vera salvazzjoni u l‑veru ferħ hu l‑imħabba tiegħu kollha ħniena u ħlewwa, dejjem lesta li taqsam mal‑oħrajn. Il‑faqar ta’ Kristu li bih nistagħnew hu sewwa sew...

Read More