Dun Carlo Calleja | Viċi-Rettur

(+356) 2145 5497/8 ext. 1103

Dun Carlo Calleja huwa minn Tas‑Sliema u ġie ordnat saċerdot fl‑2015. Sena wara ggradwa mill‑Fakultà tat‑Teoloġija fl‑Università ta’ Malta, u serva bħala saċerdot fil‑parroċċa ta’ San Pietru fil‑Ktajjen, Birżebbuġa. Fl‑2020 kiseb id‑dottorat fit‑Teoloġija Morali mill‑Kulleġġ ta’ Boston fl‑Amerka. Dun Carlo Calleja huwa lettur fil‑Fakultà tat‑Teoloġija u jagħti servizz pastorali fil‑parroċċa ta’ Stella Maris, Tas‑Sliema. L-Arċisqof Charles J. Scicluna nnominah Viċi-Rettur tas-Seminarju f’Ġunju 2021.