Kif għaddew 7 snin!

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Filli kont għadni nibda s-Seminarju u filli għaddew kważi 7 snin… f’tebqa’ t’għajn! Ftit tax-xhur ilu ġejna ordnati djakni u fi ftit tax-xhur oħra niġu ordnati saċerdoti, jekk Alla jrid… Ninsab fi żmien ħelu fejn bħala djaknu għadni ngħix is-Seminarju u mmur l-Università għall-istudju, iżda issa wkoll bdejt induq ftit mill-ħajja tal-qassis fil-parroċċa. Kelli x-xorti ngħammed, inżewweġ, nippriedka, u nagħti l-barka. Esperjenzi...

Read More

‘Għad fadal!’ (Mt 24:37-44)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Għalaqna sena l-Ħadd li għadda u se niftħu oħra għada. Ma nistgħux nibdew sena, imma jekk ma niftakrux li aħna mhux maħluqin għal hawn. L-Evanġelu jfakkarna f’dan. L-Evanġelu jitkellem dwar l-aħħar miġja ta’ Ġesù (il-parousia), b’diskors li Ġesù qalu lil ftit dixxipli ftit qabel l-arrest tiegħu. Iwissi b’dieqa, u jirreferi għal silta mit-Testment il-Qadim. Il-perikli tal-bniedem illum huma l-istess ta’ żmien Noè. Il-parousia, bħad-dulluvju, se...

Read More

Taħdita Pubblika – L-Arċisqof Mercieca: Tifkiriet u Aneddoti

Posted by in Featured Post, Library News, Upcoming Events | 0 comments

Il-Wirt Pastorali ta’ Raghaj Umli, Determinat u Qalbu Tajba Kelliema: Fr Norbert Bonavia MSSP Fr Albert Buhagiar Din it-taħdita qed isir mill-Kumitat tal-Librerija tas-Seminarju u tal-Fondazzjoni tal-Istudji Teoloġiċi. Data: 23.05.16 Hin: 6.30 pm Fejn: Is-Seminarju, ir-Rabat. Fr Norbert Bonavia MSSP kien Ċeremonier Djocesan ma’ Mons. Ġużeppi Mercieca għal 12-il sena u 8 snin oħra ma’ Mons. Paul Cremona. Fr Albert Buhagiar kien...

Read More

The Seminary Bookfair 2016

Posted by in Library News, Upcoming Events | 0 comments

The Seminary Bookfair 2016 is being organised by the Theology Library together with The Archbishop’s Seminary from 22nd to 24th April, 2016, at The Archbishop’s Seminary, in Tal-Virtù, Rabat. The bookfair will feature the sale of second hand books including the following subjects: Theology, Philosophy, Scripture, Canon Law, Melitensia, and much more.   Opening times of The Seminary Bookfair 2016: Friday: 16:00 – 19:00...

Read More

Library Newsletter No.2 — Jan-Mar 2016

Posted by in Library Newsletter | 0 comments

Qed naħdmu qatigħ biex ikunu ħafna dawk li jibbenefikaw mil-Librerija tas-Seminarju u tal-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi. Għandna xewqa li aktar nies isiru jafu bil-ġid ta’ kotba li għandna għad-dispożizzjoni: studenti, seminaristi, lajċi, għalliema, nies professjonisti, katekisti, operaturi pastorali, youth-workers, qassisin, patrijiet u sorijiet, kummissjonijiet fi ħdan l-Arċidjoċesi u dawk interessati li jikbru fit-tagħlim u...

Read More