Kif għaddew 7 snin!

Filli kont għadni nibda s-Seminarju u filli għaddew kważi 7 snin… f’tebqa’ t’għajn! Ftit tax-xhur ilu ġejna ordnati djakni u fi ftit tax-xhur oħra niġu ordnati saċerdoti, jekk Alla jrid… Ninsab fi żmien ħelu fejn bħala djaknu għadni ngħix is-Seminarju u mmur l-Università għall-istudju, iżda issa wkoll bdejt induq ftit mill-ħajja tal-qassis fil-parroċċa.

Kelli x-xorti ngħammed, inżewweġ, nippriedka, u nagħti l-barka. Esperjenzi qawwija li għallmuni l-umilta’, iżda l-aktar ħaġa li laqtitni kienet kif xi nies bidlu l-mod ta’ kif jitrattaw…

‘Għad fadal!’ (Mt 24:37-44)

Għalaqna sena l-Ħadd li għadda u se niftħu oħra għada. Ma nistgħux nibdew sena, imma jekk ma niftakrux li aħna mhux maħluqin għal hawn. L-Evanġelu jfakkarna f’dan.

L-Evanġelu jitkellem dwar l-aħħar miġja ta’ Ġesù (il-parousia), b’diskors li Ġesù qalu lil ftit dixxipli ftit qabel l-arrest tiegħu. Iwissi b’dieqa, u jirreferi għal silta mit-Testment il-Qadim. Il-perikli tal-bniedem illum huma l-istess ta’ żmien Noè. Il-parousia, bħad-dulluvju, se ssib ħafna nies fuq sieq waħda.

Żminijietna, bħal żmien Ġesù, huma żminijiet t’aljenazzjoni u ta’ distrazzjoni….

Taħdita Pubblika – L-Arċisqof Mercieca: Tifkiriet u Aneddoti

Il-Wirt Pastorali ta’ Raghaj Umli, Determinat u Qalbu Tajba

Kelliema:

  • Fr Norbert Bonavia MSSP
  • Fr Albert Buhagiar

Din it-taħdita qed isir mill-Kumitat tal-Librerija tas-Seminarju u tal-Fondazzjoni tal-Istudji Teoloġiċi.

Data: 23.05.16
Hin: 6.30 pm
Fejn: Is-Seminarju, ir-Rabat.

Fr Norbert Bonavia MSSP kien Ċeremonier Djocesan ma’ Mons. Ġużeppi Mercieca għal 12-il sena u 8 snin oħra ma’ Mons. Paul Cremona.

Fr Albert Buhagiar kien Segretarju Personali ma’ Mons. Mercieca bejn l-1996 u l-2002. Kien Arċipriet tas-Siggiewi u llum hu Arċipriet tal-Mosta.

Dħul b’xejn.

RSVP: 21…

The Seminary Bookfair 2016

The Seminary Bookfair 2016 is being organised by the Theology Library together with The Archbishop’s Seminary from 22nd to 24th April, 2016, at The Archbishop’s Seminary, in Tal-Virtù, Rabat. The bookfair will feature the sale of second hand books including the following subjects: Theology, Philosophy, Scripture, Canon Law, Melitensia, and much more.

Poster for The Seminary BookFair

 

Opening times of The Seminary Bookfair 2016:

Friday: 16:00 – 19:00

Saturday: 09:00 – 12:00 & 16:00…

Library Newsletter No.2 — Jan-Mar 2016

Qed naħdmu qatigħ biex ikunu ħafna dawk li jibbenefikaw mil-Librerija tas-Seminarju u tal-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi.

Għandna xewqa li aktar nies isiru jafu bil-ġid ta’ kotba li għandna għad-dispożizzjoni: studenti, seminaristi, lajċi, għalliema, nies professjonisti, katekisti, operaturi pastorali, youth-workers, qassisin, patrijiet u sorijiet, kummissjonijiet fi ħdan l-Arċidjoċesi u dawk interessati li jikbru fit-tagħlim u l-formazzjoni, partikularment dik Nisranija.

Bdejna nsaħħu r-rabtiet kollha li għandna biex flimkien nagħmlu użu aħjar mill-minjiera ta’ kotba li tissarraf f’tagħlim tant meħtieġ f’kull żmien.
Kun aġġornat dwar il-Librerija…

Experience Mercy Through Music

God’s mercy may be experienced through various ways and music is definitely one of them. It is for this reason that the Archbishop’s Seminary together with the St Paul Choral Society and the Divine Mercy Sanctuary are organising “Celebrating Mercy: the Jubilee of Mercy Concert”.

The proceeds of this concert will go to a fund which is being set up in order to finance the maintenance and the refurbishment of the Archbishop’s Seminary.

This concert which will be held on the…

Taħdita: “Hekk Tħabbat il-Qalb Maltija”

Il-Kumitat tal-Librerija tas-Seminarju u tal-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi flimkien mad-Dipartiment tal-Malti fl-Università qed jorganizzaw taħdita mill-Professur Oliver Friggieri.

“Hekk Tħabbat il-Qalb Maltija” hi l-ewwel minn sensiela ta’ taħdidiet li ser jkunu organizzati bil-għan li ssir riflessjoni kritika dwar temi marbuta mal-kuntest Malti u l-fidi nisranija.

Din ser issir nhar il-Ġimgħa 4 ta’ Diċembru 2015 fis-6.30pm fil-Librerija tas-Seminarju, 90, Triq tal-Virtu’, ir-Rabat, RBT2604.

Kulhadd hu mistieden. Dħul b’xejn.

Wara t-taħdita, l-pubbliku se jkun mistieden għal ikel u xorb ħafif f’riċeviment żgħir.

Aktar dettalji, jinkisbu fuq dan l-indirizz email:…

Library Newsletter — № 1 Ott-Diċ 2015

Għeżież ħbieb tal-librerija,
Hu tassew ta’ pjaċir u sodisfazzjoni li qed tirċievu għall-ewwel darba din in-newsletter. Wara tant ħsieb u investiment fil-librerija, ħassejna l-bżonn li nsaħħu l-kuntatt ta’ bejnietna. Qed nindunaw li jkun tajjeb u għaqli li l-informazzjoni dwar il-librerija tkun aktar aċċessibli.
Aħna u nibdew is-sena akkademika tal-2015, hi xewqa tagħna li l-ħin li ninvestu, l-isforzi li nagħmlu u l-enerġija kollha li nagħtu, tissarraf fl-aħjar użu tal-librerija.
Għalina mhux biżżejjed li nemmnu fit-tagħlim, li nixtru u norganizzaw il-kotba tat-Teoloġija u l-Spiritwalità…

Faith interfaces with science

The recent issue of 3-parent babies in the UK has again brought to the fore the Science-Faith debate. In this case, the Anglican and Catholic Churches have both voiced their concerns about this scientific possibility. But should they have spoken or should they have kept their place and refrain from interfering with what lies in the scientific sphere?CBugeja_SundayTimes (2)

The process of 3-parent babies involves removing the genetic material from the donor’s…

Advent Calendar 17-12-2014

Tweet:  Let us never lose hope! God loves us always, even with our mistakes and sins. Thought:  Relate to Jesus those areas wherein you feel very weak and vulnerable. Invite Him in! He wants to heal you! Tweet: Let us never lose hope! God loves us always, even with our mistakes and sins.
Thought: Relate to Jesus those areas wherein you feel very…