Dun Jimmy Bonnici | Rettur

(+356) 2145 5497/8 ext. 1101

Dun Jimmy Bonnici huwa mill‑Mosta u ġie ordnat saċerdot fl‑1998. Wara li fl‑2004 temm id‑dottorat fit‑Teoloġija Spiritwali fl‑Università Gregorjana f’Ruma, serva bħala direttur spiritwali fl‑iskola San Andrea, bħala rettur tas‑Seminarju tal-Arċisqof bejn l‑2007 u l‑2016, u bħala direttur tal‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. Dun Jimmy Bonnici huwa lettur fil‑Fakultà tat‑Teoloġija fl‑Università ta’ Malta. L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna nnominah Rettur tas‑Seminarju tal‑Arċisqof f’Ġunju 2021.